pagina 14 herfst 2004

Plan voor betere inpassing Rondweg Delden goed ontuangen Rondetafelconferentie gevolgd door presentatie aan omwonenden In het vorige nummer van het Twickelblad was een folder bijgevoegd over het plan om de Rondweg Delden beter in te passen in het landschap en daarmee de historische relatie tussen Delden en de kasteelomgeving zoveel mogelijk te herstellen. Tijdens de rondetafelconferentie: van links naar rechts de heer Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de heer Krudop, voorzitter van de Stichting Twickel, en gedeputeer- de Klaasen van de Provincie Overijssel. O p 28 mei heeft het bestuur van de stichting een aantal vertegenwoordigers van de Provincie Overijssel, de gemeente Hof van Twente, Monu ­ mentenzorg en andere deskundigen uitgenodigd voor een “rondetafelconferentie”. Na een presentatie van het plan door landschapsarchitect Van Gessel stapte het gezelschap op de fiets om het te verbeteren gebied nader te verkennen. Via Carelshaven fietste men over de Hengelosestraat waar de rondweg verhoogd door het parkgebied van Twickel loopt. Door de aanleg van de weg in 1970 zijn ver- schillende verbindingen verbroken: in de eerste plaats de Twickelerlaan zelf die vroeger uitkwam op de Hengelose ­ straat. Men kon hier oversteken naar de Nieuwe Weg om naar het station te gaan. Ook tegenover de Drost van Twente kon men via het Kasteellaantje direct naar het kasteel gaan. Vervolgens fietste men langs de Noorder- hagen naar het viaduct bij de Watertoren. Vandaar is goed te zien welke inbreuk de aanleg van de weg op het landschap heeft veroorzaakt. Ook hier is een belangrijke vroegere verbinding door de rondweg afgekapt: de Marktstraat, waarvan het gedeelte aan de Twickel kant nog als doodlopend weggetje te vinden is. Via de poort in het houten raster tegenover de Watertoren ging het verder door het park weer terug in de richting Hengelo. Hier staat een dichte beplanting zodat men de weg niet kan zien. Horen doet men hem echter wel! Hemelsbreed is het maar een kleine afstand. Na deze boeiende excursie verzamelde het gezelschap zich weer om de tafel. Het plan werd door iedereen posi- tief tot zeer positief beoordeeld. De grote vraag is natuur- lijk hoe je zo’n kostbaar plan in deze tijd toch verder kunt krijgen. De vele suggesties van de aanwezigen worden in de komende tijd nader onderzocht. Ongetwijfeld leest u hier in volgende nummers van het Twickelblad nog meer over. Tijdens de fietsexcursie. Op 3 juni was het tijd voor een presentatie van het plan aan omwonenden en andere geinteresseerden. Deze avond vond plaats in de Paardenschuur onder leiding van gede- puteerde Klaasen van de provincie Overijssel. De honderd bezoekers van deze avond kregen na de presentatie van het plan door Michael van Gessel ruim de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Ook in deze kring werd het plan goed ontvangen. Wel waren er vragen over de verkeersveiligheid waarbij enkele ernstige ongevallen uit de begintijd van de rondweg in herinnering werden geroepen. Andere vragen gingen over het wel of niet verwijderen van beplanting. Ook uit andere reaches nadien blijkt er veel draagvlak voor het plan te bestaan. Dat steunt de provincie en de stichting bij het onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. A.H. Schimmelpenninck