pagina 14 herfst 1995

Bezoekers genoten volop van muzikale zomeravonden in Hof te Dieren Wals, swing en mars aan de vijverrand In het weekend van 30 juni en 1 en 2 juli is in het park van het landgoed „Hof te Dieren” een muziekweekend gehouden. Het idee voordit muziekweekend is geboren tijdens een open dag in 1994. Henk Steinvoort van het bureau Total Entertainment uit Dieren fantaseerde tijdens zijn bezoek over een concert in het park. Maar welke groep of artiest past bij de sfeer van deze omgeving, en geeft Twickel toestem- ming? Ron Blom Twickel was bereid mee te werken. Een overeenkomst tussen partijen werd opgesteld en Henk Steinvoort wist begin februari Andre Rieu met zijn Johan Straussorkest te contracteren. Weldra werd gesproken over een zaterdag- avondprogramma; met de achterliggende gedachte dat de kostbare voorzieningen als podium, vloeren en tribune beter benut zouden zijn bij een meermalig gebruik. Deep River en Denise Jannah werden besproken voor de zaterdagavond onder het motto „Jazz at the Hof’. Er was tevens behoefte aan een programma speciaal voor en door de Dierense bevolking. Voor hen werd een „Dierense zondag” georganiseerd. Op deze dag stonden muziekverenigingen en koren tus ­ sen 11.00 en 18.00 uur alien een uur op het podium. Andre Rieu Het was werkelijk een uitgesproken mooie zomer- avond! Wat een geluk als je bedenkt dat bij slecht weer uit- geweken moest worden naar een sporthal. Om 19.00 uur ging de poort open, en renden de eerste mensen opgewonden het park binnen om een goede plek te bemachtigen. Tijdens de wandeling werden bezoekers aangehouden door de Lakeien. De vier, als ontvangstco- mite functionerende figuren, wisten de bezoekers weldra in de juiste stemming te brengen. Aan het einde van een wandeling over het stoffige toegangspad werden schoenen afgeveegd, kleding afgestoft en grappen en grollen gemaakt met de meest wonderlijke attributen. Ze bewogen het publiek „Lang zal hij leven” te zingen voor een 12 jari- ge bezoeker. Om 20.30 uur begon het concert van Andre Rieu met zijn salonorkest voor een publiek van 1.700 mensen. Het prachtig aangeklede orkest speelde geweldig, en vanaf de eerste noot stond de muziek als een huis. Na de afsluitende Radetskymars kwam in het toegiftgedeelte de „zaal” pas echt los. Iedereen stond mee te deinen op de walsentoegift, inclusief „The second Walz”, waarmee Rieu lange tijd in de hitparade heeft gestaan. De inzet van de muzikanten leek te zijn verdubbeld. Het orkest speelde geweldig, en het publiek was enthou- Een veelkoppig publiek luistert naar het concert van Andre Rieu met zijn sale siast over de organisatie en de entourage. Een onvergete- lijke avond! Deep River en Denise Jannah Uit de voorverkoopcijfers bleek al dat deze avond veel rustiger zou zijn. Wellicht is dit concert wat onderge- sneeuwd door de overweldigende publiciteit van het Rieu- concert, of is twee concertavonden te hoog gegrepen. Zo’ n 300 mensen zijn op deze avond naar het park geko- men. Het was een totaal ander sfeer dan tijdens de invasie bij Rieu. Er stonden tafeltjes tussen de stoelen en mensen zaten tijdens het concert te genieten van een drankje. De uitstraling en inzet van het Deep River kwartet, begeleid door het trio Joop van Deuren, was zo goed dat het moeilijk was om stil te blijven zitten. Na twee sets volgde een onderbreking voor wat aanpas-