pagina 14 herfst 1994

Twickeldag 1994 De „Twickeldagen” van de Vereniging Vrienden van Twickel ondervinden grote belangstelling. Ook ditjaar waren er weertwee bussen vol belangstellende leden. Ondanks het feit dat dit keer het programma niet spectacu- lair leek. De verklaring ligt, dunkt ons, daarin dat de Stichting de Vriendenvereniging steeds als „gewaardeerde gasten” verwelkomt. De Twickel-medewerkers doen er alles aan om de leden iets moois en interessants te laten zien. Het binnengaan van de bus is al een plezierig weerzien met vele kennissen. Het viel ons op dat er erg weinig Enschedeers van de partij waren. Zijn er maar weinig Vrienden in Enschede? De route liep van het stadscentrum van Zutphen naar Dieren. Het „Hof te Dieren” ligt aan de weg van Dieren naar Arnhem. Ligt, of beter, lag. De geschiedenis van het Hof ver- meldt vele verwoestingen. Nu is er alleen nog maar een kuil op de plaats waar het huis stond. Het omliggende park is echter prachtig. De Stichting Twickel beijvert zich om het park in de oude luister te herstellen. Zo is bij voorbeeld de brug over de vijver kort geleden gerestau- reerd. Voor wij de wandeling door het park onderna- men, werden wij met dia’s geinformeerd over de rijke geschiedenis van het Hof. Het oude Huis was een bezit van de stadhouders Willem II en Willem III. De laatste liet veel aan het Huis en aan het park verfraaien. In 1795 werd het huis geheel verwoest. Het ter- rein kwam in het bezit van Marie Cornelie gra- vin van Wassenaer van Twickel, die er in 1822 een classicistisch landhuis liet bouwen. Het park werd in landschapsstijl aangelegd door J.D. Zocher jr. Later werden op advies van Ed. Petzold enkele veranderingen aangebracht. Het huis onderging een grootscheepse verbou- wing in 1849. In 1944 brandde het geheel af. Na een smakelijke lunch vertrokken wij om de Fraterwaard te gaan verkennen. Onze groep trof het geleid te worden door een groot vogel- kenner: de heer Klevering. Want vogels zijn er te zien in dit gei weilandgebied. De Fraterwaard wordt omgeven door een in 1953 afgesneden bocht in de IJssel. Het gebied heeft maar een toegang, vanuit de richting Doesburg. Tijdens de thee werd er nagepraat, waarbij adjunct-rentmeester Gierveld vragen beant- woordde. H. en H. Zorn. Lekker wandelen in hetprachtige park van het Hofte Dieren. Inspectie van de gerestaureerde brug overde vijver.