De schoenen aan de wilgen gehangen Karel ten Dam is sinds 2010 vrljwilliger blj Twickel. Samen met Henk Kok onderhoudt hij circa driehonderd knotwilgen op het landgoed. “We zeggen nooit nee tegen een karweitje auteur Karel ten Dam is Helmig Kleerebezem geboren in Almelo, waar vader Arnold op de hoek mijn twickel van de SluiskadeZuidzijde en de Ootmarsumsestraat een schoenenfabriek had en moeder Jannie de schoenenwinkel dreef. Karel: “Vader en zijn broer hadden de schoenenfabriek in 1923 overgenomen van hun vader die het bedrijf omstreeksiSgs had overgenomen van mijn overgrootvader.” Na de overname in 1923 ging 00k het ambachtelijke schoenenbedrijf over op elektromotoren voor de aandrijvingvan de machines. Karel: “Mijn grootvader moet toen gezegd hebben: “elektrisch is Levensgevaarlijk”” DeTen Damswaren alvanafi756 actiefals schoenmakers in Almelo. Toch ambieerde Karel het schoenmakersvak niet en nade middelbare school volgde hij de opleiding werktuigbouw aan de HTS. De jonge afgestudeerde moest daarna 21 maanden onder de wapenen. Na zijn afzwaaien ging hij niet de techniek in, maar was vijf jaar vertegenwoordiger in schoenen. “Ik trok door het land maar toen mijn vader in 1963 overleed, volgde ik onze familietraditie en nam de schoenenwinkel over. De fabricage van schoenen was inmiddels al gestopt.” In 1978deed Kareldewinkelaan de kant. Deconcurrentie kondigde zich algeruime tijd aan en de lolging eraf. Vervolgens werkte hij tot 1986 als rijexaminator. In die tijd was hij 00k vrijwilliger bij de Almelose brandweer. Stilzitten is niet zijn aard en tot 1992 werkte hij als vertegenwoordiger bij een firma die in kaas handelde. Ondertussen was hij lid geworden van Natuur- monumenten en begon als vrijwilliger met veldwerk random Giethoorn. Daar ontmoette hij Henk Kok die al actief was als vrijwilliger bij Twickel. “Hij vroeg of Twickel niet iets voor mij was, dicht bij huis. Als enige die de knotwilgen onderhield, had hij wel hulp nodig. Het leek mij wel wat en vanaf 2010 doen wij samen het onderhoud aan de knotwilgen.” Knotwilgen vormen een ideale biotoop voor vogels en planten. Om ze te behou- den moeten ze regelmatig worden geknot. Dit vindt meestal plaatsvan begin oktober tot begin maart. Gertjan Roelofs is hun baas, maar het tweetal stelt zelf het snoeiprogramma op. “Soms worden we door Gertjan gebeld met de vraag of we tijd hebben voor een karweitje. We zeggen nooit nee en we passen dan onze planning aan.” Karel kijkt lachend terug op de bijeenkomst in 2010 van de vrijwilligers in hotel De Zwaan. “Op die avond werd het voor- stel gelanceerd: stoppen op 70-jarige leeftijd als vrijwilliger. Ik stond op met de woordem 60 jaar oud, 70 jaar jong.” Applaus vanuitde zaal volgde.. Natuurlijk hebben beide heren Abraham al lang gezien, maar hun werklust is er niet minder om. Karel: “Tot voor kort werkten we twee dagen in de week, nu een dag. Samen pakken we twee knotwilgen per dag. Onze vitaliteit is nog lang niet tanende.” Onder het genot van een kop koffie komen onze familiebanden aan de orde. Ons weerzien nazestigjaar tijdens de nieuw- jaarsbijeenkomst van Twickel is debet aan dit interview. Karel: “Onze vaders zijn neven, duswij achterneven. Toen jij vroeger als jong kereltje met je ouders bij ons kwam, zeiden mijn broers en ik, die is te jong om mee te spelen.” Tijdens het bezoek aan 00m Arnold en tante Jannie mocht ikaltijd even in de schoe ­ nenfabriek kijken. Tot slot. Denkend aan Twickel ziet Karel het kasteel weerspiegeld in degracht, maar 00k het beeld dat hij op 20-jarige leeftijd geregeld met vrienden over bospaden van Twickelfietste, wat niet mocht. Karel: “Als we dan de boswachter tegenkwamen, knepen we hem als een dief. Het was de tijd dat je nog eerbied had voor het gezag.”