pagina 15 zomer 2001

Brieuen van de vrouwe van Twickel aan haar moeder Berichten van een gehoorzame dochter Uit de jaren 1688 – 1690 zijn in het huisarchief Twickel een viertal bijzondere brieven bewaard gebleven. Het zijn de oudste brieven van een bewoner van Twickel aan een familielid. De brieven handelen over zeer verschillende onderwerpen. Omdat haar echtgenoot Jacob van Wassenaer Obdam vanwege zijn vele functies niet veel nooit thuis was, nam Adriana Sophia van Raesfelt vaak zelf het roer in handen. Z e houdt contact met advocaten, controleert de rentmeester, stelt zich op de hoogte van het laatste politieke nieuws en is daarbij ook nog moeder van haar acht kinderen. In de De Twentsche Courant Tubantia van 2 mei 2001 zijn de twee laatste brieven verschenen. Deze werden geschreven op 14 februari 1690 en op 26 februari 1689. De twee eerste brieven volgen hieronder. De stukken zijn bewerkt door Jan Haverkate, Aafke Brunt en Barbara Leyssius. Den Haag, 12 juni 1688 Ik heb weer een of twee postbestel- lingen overgeslagen, omdat ik ziek ben geweest. Ik heb tot mijn spijt gelezen dat u ook weer pijn aan uw arm hebt gehad. Het is ook wel raar koud geweest Het heeft hier gister- nacht zo hard gevroren dat ik bang ben voor het gewas. Ik hoop dat de Heer het zal beschermen, want als de oogst mislukt, weten de boeren zich geen raad. Wij hebben eindelijk antwoord van doctor Op ten Noort : ) gekregen. Het is het oude liedje en alle opwinding komt van het voorstel dat mevrouw aan de heer Van Obdam deed, toen hij in Zutphen was, inhoudende dat de vrouw van Twickel ’) en U 4 ) in het bezit komen van de baronie van Leuth, indien de vrouw van Twickel voor de heer graaf 5 ) komt te overlijden, in welk geval de erfstelling op Leuth op grond van een ouderlijke beschik- king komt te vervallen, en dat zij in het bezit komen van de heerlijkheid van Eijsden zonder schulden, indien de heer graaf zonder kinderen komt te overlijden, en dat de vrouw van Twickel in ruil daarvoor zal terug- geven de erven Bloemendaal en Jacob IV van Wassenaer Obdam. geschilderd in de trant van R. Koets. loin: lconografisch Bureau. Zijn echtgenote Adriana Sophia van Raesfelt door dezelfde schilder. Foto: lconografisch Bureau.