pagina 13 zomer 1998

Aardig is te vermelden dat pas geleden, tijdens mijn rondleiding van het Deldense Damesgilde allerlei opmer- kingen gemaakt werden die verband hielden met de baro- nes, die geen onbekende voor deze groep was. Staande voor de foto op het bureau in de benedengalerij maakte een van de dames spontaan de opmerking: ”16 September was de verjaardag van de barones”. De rondleiding vond plaats op de zeventiende! Dat de barones dus nog voortleeft, zeker onder de Deldense bevolking, kwam hiermee wel naar voren. Het beeld van de barones in de winkels van Delden voor een boodschap werd ook nog geschetst. Een aardige bijkomstigheid die voor de rondleidsters leerzaam is en het geheel levendig maakt. “Na gedane arbeid is het goed rusten”. Als daar tijd voor is scharen de rondleidsters zich rond de keukentafel in de behaaglijke warmte van het fomuis om de schorre kelen te laven, nog wat na te praten en ervaringen uit te wisselen. Wij voelen ons thuis in het huis van Twickel. Er hangt geen museumsfeer, maar gewoon een goede, pakkende atmo- sfeer, zeer de moeite waard er zorg voor te dragen dat die sfeer voor lange, lange tijd behouden mag blijven. Een van de in de statuten beschreven doelstellingen van de Stichting Twickel is het streven ‘het kasteel als een le vend centrum een geheel te doen zijn met het bijbehorend geheel’. Het kasteel dient op waardige wijze bewoond te blijven en mag niet worden bestemd tot centrum met een openbaardoel (…) ‘al zal het bestuurgeoorloofdzijngezel- schappen en verenigingen, die belangstellen in de stichting en met haar doel instemmen, van tijd tot tijd binnen zijn muren te ontvangen’. Vanuit deze gedachtezijn ieder jaar verschillende groepen serieuze belangstellenden te gast om rondgeleid te worden door het kasteel. Het gaat daarbij om historisch of kunsthistorisch gerichte verenigingen en instellingen. Belangstellenden dienen zich schriftelijk! aan te melden bij het secretariaat van de Stichting Twickel. Leden van de vereniging Vrienden van Twickel kunnen het kasteel bezoeken op de voor hen ingestelde jaarlijkse bezoekdag. Dit jaar vindt deze bezoekdag plaats op 18 Sep ­ tember. De bovengalerij. Foto: W.K. Steffen, 1959.