pagina 13 zomer 1995

In de kruidentuin van de Wendezoele. Voorzitter Henk van Beem, rechts vooraan, vermaakte zich uitstekend. beleid van verdwenen generaties en dienen daarop in te spelen. Gezien het applaus voor beide heren lieten de deel- nemers blijken dit werk bij de huidige bosbouwers van Twickel in goede handen te vinden. Behalve de bosbouw, werd ook aandacht gegeven aan de pachtershistorie van Twickel. Daartoe diende het bezoek aan de Wendezoele. Maar nog voor we daar aan- kwamen, werden we gewezen op de pracht van de muur- begroeiing rond de voormalige moestuin van het kasteel. Deze muur is grotendeels gemetseld met het oude kalk- trascement, dat bij verwering een uitbundige groeiplaats vormt voor onder andere de muurleeuwebek. Deze muur- planten vormen een groep die onder uitzonderlijk extreme omstandigheden van warmte, vocht en voeding kunnen overleven. De tuin zelf kent een bewogen historic. Nadat de moes ­ tuin in onbruik was geraakt, zou er eerst een parkeerplaats worden aangelegd. Gelukkig ging dit onzalige plan niet door en werd het een volkstuinencomplex. De tuinders werden echter verjaagd door een plan er een kwekerij te vestigen voor jonge eikebomen. Toen dit een mislukking bleek, werd de huidige bestemming bereikt: kwekerij „De Border” is er nu gevestigd. In de Wendezoele werden we zeer hartelijk ontvangen door de enthousiaste heer Jansen. Er is veel te zien en te beleven daar. Het is ook duidelijk meer dan een museum. Die meerwaarde bestaat uit de levende have, maar vooral uit de dynamiek en het enthousiasme dat de museumvrij- willigers en de IVN medewerkers uitstralen en overbren- gen op de bezoekers. Het is een regelmatig bezoek waard! Zo verliep deze dag, die als vanouds weer tot in de punt- jes was georganiseerd door de activiteitencommissie, geheel volgens schema en mede daardoor tot grote tevre- denheid van de deelnemers. Wouter van den Bosch Foto W.H. van den Bosch.