pagina 13 zomer 1994

Huidige tuin resultaat van 300 jaar enthousiast tuinieren Tuin van Twickel kent rijke historie * In het midden van de 17de eeuw wordt voor het eerst over een tuin bij Twickel gesproken. Op een plattegrond uit ca. 1680 is te zien hoe die tuin er ongeveer uitzag. Het gebied binnen de gracht wordt voor het merendeel in beslag genomen door boomgaarden (in het noorden en het wes- ten), moestuinen in het zuiden en ter plekke van de huidige oranjerie, een bleekveld. Het reste- rende gedeelte, ongeveer even groot als de voor- plaats, is ingericht als pleziertuin of lusthof. Marielle van Hoorn-Jansen De pleziertuin bestond uit vier eenvoudige rechthoeki- ge parterres, versierd met geometrische patronen. Zij wer- den van elkaar gescheiden door zogenaamde plate-bandes, smalle stroken omgeven met (buxus-) haagjes, waarin bloeiende planten en struiken stonden. Langs deze plate- bandes werden in de zomer de niet winterharde boompjes in potten gezet. Het centrum van de lusthof werd gemarkeerd door een piramide van latwerk, waarlangs klimplanten werden geleid. Aan weerszijden van de lusthof bevonden zich, evenwijdig aan de gracht, twee loofgangen, waardoor de moestuin, vanuit het kasteel gezien, aan het oog werd ont- trokken. Detail uit de 18de eeuwse kaart: Planche de la maison de Twickel.