pagina 13 winter 2009

zijn. Bij aankomst worden ze begroet door rondscharrelende kippen.ganzen en eenden. Anke en Achilles zijn ‘hobbyboeren’ en houden Hereford runderen, gemoedelijke maar indrukwekkende roodharige Engelse vleeskoeien. Deze omgeving biedt alle ingredienten om te ‘onthaasten’. Gastvrouw Anke vertelt enthousiast over haar ervaring met de eerste gasten tijdens de herfst- vakantie. “De gasten genoten van het prachtige uitzicht vanuit de lodges, vooral als er ‘s morgens al reeen staan te grazen in het weiland. Onze gasten wandelen van hieruit zo naar de Noordmolen of museum- boerderij de Wendezoele. De lodges bieden extra gezelligheid omdat er met echte houtkachels wordt gestookt. Voor jonge kinderen is het een geweldige ervaring te mogen slapen in een echte bedstee”. Twente In de keuken van de boerderij spreek ik met Harald Droste over zijn ‘creatie’. Hij is geboren en getogen in Tubbergen en van jongs af aan werkte hij al mee in het hotel- restaurant van zijn ouders. Zijn grootvader was daar al in 1928 begonnen met de exploitatie van een cafe met kruideniers- winkeltje. Het horeca-ondernemerschap zit hem dus in het bloed. Na zijn middelbare schooltijd ging hij naar de Hogere Hotel- school in Den Haag, waarna hij naar Amerika vertrok. Hierdeed hij veel ervaring op in het hotelwezen. Toen zijn vader hem vroeg of hij nog plannen had terug te keren naar Twente en of hij het familiebedrijf over wilde nemen, twijfelde Harald geen moment. Hij nam in 1990 de bedrijfsvoering over, maar hij stelde wel een voorwaarde, hij zou het een en ander gaan veranderen. En dat is inmiddels 00k gebeurd. Hippe studio’s Toen bleek dat er geen mogelijkheid was de hotelkamers in het hotel in Tubbergen uit te breiden ging Harald op zoek naar mooie locaties in Twente om daar zijn ‘lodges’ te realiseren. In goede samen- werking met de architect en verschillende boeren in Twente zijn eigentijdse apparte- menten of‘hippe studio’s’ , gecreeerd in voormalige veeschuren van een aantal boer- derijen in Twente, zoals Erve ‘t Vrielinck in Hezingen, Boerderij de Botte in Nutter en Erve Heerman in Beuningen. Dubbelinks Havezathe voIgt als vierde in de rij. Het concept van de lodges, waarvoor Harald Droste in 2001 de innovatieprijs Overijssel ontving, is overal hetzelfde. Harald levert de professionaliteit en zorgt onder meer voor de reserveringen, de eige- naren van de boerderij zorgen voor het gastheerschap. "Een unieke samen- werking, die in de praktijk heel goed werkt”, weet Harald Droste inmiddels uit ervaring. “Waarom zou je naar een massaal vakantiepark gaan’’, vraagt Harald zich af. "Twente is e6n groot landgoed met vele leuke restaurants, steden en dorpen , die alle faciliteiten bieden voor een geslaagde korte vakantie. Veel mensen kiezen meer en meer voor kleinschaligheid in plaats van massatoerisme. Ingetogen luxe en authenti- citeit, maar wel met kwaliteit, daarzoeken de mensen naar. Daarom werkt dit concept.” Christine Sinninghe Damste Voor meer informatie: www. Dubbelinks Havezathe.nl bron: Artikelen Twickelblad jaargang 16 zomer 2007 Twickelblad 2005 /nummer 2 en nummer 3 A.J.Gevers, A.J. Mensema, De havezaten in Twente en hun bewoners, Zwolle, 1995, ISBN 90-400-9766-6 -‘SSf. I 1,1 ?t . -mV- ? TIi- : • ■ 1—11 V 1 HTTI V* Huis Dubbeiink, de oorspronkelijke Havezate, is in de i8e eeuw al verdwenen. Op de oude huisplaats bevindt zich het Meestershuis dat begin negentiende eeuw nog werd aangeduid als Dubbelinkkamer. In 1808 werd door de marke Azelo een verzoek ingediend bij de heer van Twickel, om tot de gereedkoming van de nieuwe school de “Dubbeling Kaamer" in de winter als school te mogen gebruiken. Toen in 1810 de nieuwe school in gebruik werd genomen is de schoolmeester er kennelijk blijven wonen, gezien de benaming Meestershuis. Het is heel goed mogelijk dat de kern van dit gebouw een restant is van het bouwhuis van de havezate Dubbeiink. Meestershuis.