pagina 13 winter 2007

De bediening, met op de voorgrond de in Twickel-tenue gestoken lakeien. Onder toeziende ogen zet Koningin Beatrix haar handtekening. Geholpen door zonnig najaarsweer straal- den het Huis en de tuin uitnodigend: prachtige boeketten, knapperende haardvu- ren, glinsterend tafelzilver en een strakke groep enthousiastelingen in de bediening met een vijftal in Twickel-tenue gestoken lakeien! Het was met recht een koninklijke ont- vangst met verantwoorde prachten praal. De hoge gasten plaatsten bun handteke ­ ning in ons gastenboek, waarbij de Konin ­ gin en de President bovendien bereid waren hun naam in een Liber Amicorum te plaat- sen (dit boek bevindt zich in ons archief en dateert uit 1641 !) waarin o.m. de handteke- ningen staan van Koningin Sophie, prins Hendrik, de laatste Duitse keizer en vele andere hoge gasten die ooit Twickel bezochten. Mede namens mijn mede-bestuursleden wil ik iedereen danken die direct of indirect een inspanning heeft geleverd waardoor deze dag – ik citeer de dankbrief van Hare Majesteits’ Ceremoniemeester: ”..in grote mate heeft bijgedragen aan het welslagen van het gehele staatsbezoek." E. P. Krudop Voorzitter College van Regenten f