pagina 13 winter 2006

! 3 JAARGANG I 7 WINTER 2006 Twickel 1794 De in dit jaardoorT.A. Hart- meijer getekende kaart toont een grote vijverpartij in het park. Deze moet kort daarvoor ont- staan zijn door uitgraving van de buitenste gracht. 1820 Plannen tot verlenging van de Twickelervaart tot Hengelo. Deze worden niet uitgevoerd. Van Heeckeren 1838 In de jaren 1838-1856 worden de marken rond Delden verdeeld. Het beheer van de waterhuis- houding gaat over op de nieuwe eigenaren. Veel van de gemeen- schappelijke gronden worden aangekocht door Twickel. Seizoensarbeiders graven in opdracht van het landgoed talloze sloten om de vaak natte gronden af te wateren en ge- schikt te maken voor land- en bosbouw. 1862 Uitvoering van werkzaamheden ter verbetering van de wateraf- voer door de Hagmolenbeek in Bentelo. 1872 Sluiting van de Twickelervaart voor het scheepvaartverkeer. 1880 Aankoop van de watermolen de Oldemeule. 1884 Oprichting van het waterschap De Regge. Twickel vormde hierin met enkele bezittingen van anderen een aparte afdeling. In de volgende decennia worden vele beken door het waterschap verbreed en recht getrokken. Op het landgoed Twickel heeft dit ernstige gevolgen voor o.a. de Hagmolen-, Woolder-, Oeler- en Azelerbeek. 1886 Bij drinkwaterboringen in het park van Twickel wordt zout water aangetroffen. 1894 Bouw van de Twickelse water- toren. Het drinkwater wordt aangevoerd uit het n km. verder gelegen Wierden. Aanleg van een waterleidingstelsel in en rond het kasteel met moderne toepassingen als brandhydran- ten, waterclosetten, baden, door water aangedreven ventilatoren, een goederenlift, fonteinen etc. 1905 Het eerste Nederlandse milieu- conflict. R.F. van Heeckeren van Wassenaer daagt de gemeente Enschede voor de rechter wegens vervuiling van de Oelerbeek. 1930 Aanleg tot 1936 van deTwente- Kanalen. De hoofdtak doorsnijdt het landgoed bij Oele. Stichting Twickel 1955 De Twickelsche Hoogdruk- Waterleidng Maatschappij wordt overgedragen aan de Waterleiding Maatschappij Overijssel. 1971 Begin van de aanleg van de rondweg om Delden. Doorde inbreuk op de stroming van het grondwater treedt verdroging op in het park van Twickel. 1986 Het waterschap ziet af van een drastisch verbeteringsplan van de beken die het water van de Twentse stedenband moeten afvoeren. 1990 De watermolen De Noordmolen wordt weer als oliemolen in gebruik genomen. 1998 Het waterschap Regge en Dinkel saneert de vier verontreinigde beken en de Twickelervaart. 1999 Om het stedelijk water bij extreme neerslag op te vangen legt het waterschap het retentie- gebied Woolde aan. Aafke Brunt Regge met uitmonding Twickelsche vaart. Watertoren in Delden. Schaatsen op de kasteelgracht?