pagina 13 winter 2000

Het erve De Vocker, de dodenboer van de Hofplaats. Fotocollectie: familie Ter Bekke een lijkwagen (bedoeld is auto) en volgrijtuigen (auto’s) bij begrafenissen op een der begraafplaatsen te Delden, Hengelo, Beckum, Enschede of Boekelo. Art.2: Als leden worden beschouwd alle huisgezin- nen, waarvoor de jaarlijkse contributie is voldaan. Art.3: Inwonende boerenknechts of dienstboden worden als gezinsleden beschouwd. In onze tijd waren er geen dienstboden meer. Een boerderij had nog een knecht, bijgenaamd stads- jong Art.5: Personen, die bij de begrafenis als dragers dienst doen, behoren gekleed te zijn in zwarte jas en hoge hoed. Alleenwonende vrijgezellen hoorde je wel eens mor- ren over artikel 2. Inmiddels geldt voor deze categorie de helft van de contributie. Weg uit Oele en terug in Delden met wat meer tijd mocht ik bij Gerrit Roesink, de huidige secretaris-pen- ningmeester het dikke boek ophalen zodat ik met eigen ogen kennis kon nemen van de kroniek. Ik heb gepro- beerd mij voor te stellen hoe de heer Oude Rikman- spoel, als ooggetuige van al deze begrafenissen, daar- van verslag zou gegeven. Helaas is ook hij niet meer onderons.