pagina 13 winter 1996

Kerst- en nieuwjaarskaarten Het rondzenden van kerst- en nieuwjaarskaarten is een verschijnsel dat al ruim een eeuw bestaat. De oudste kaar- ten in huis archief Twickeldateren van rond 1890. Van deze eerste, vaak bijzonder fraai uitgevoerde kaar- ten, is een aantal gericht aan C.M.E.C.C.L van Aldenburg Bentinck geb. zu Waldeck und Pyrmont, vrouwe van Middachten (1826 – 1899). Zij is de grootmoeder van de laatste barones van Twickel, M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer geb. van Aldenburg Bentinck, die de kaar- ten waarschijnlijk heeft ontvangen via haar (ongetrouwde) tante V.M.F.M. van Aldenburg Bentinck. De kleuren zijn heel mooi gebleven, eigenlijk zo fraai dat de kaarten eruit zien als nieuw. Dit hangt misschien ook samen met het feit dat ze lijken op de uitgestoken pergamo kaarten, die nu veel worden vervaardigd. De oudste kaart is verstuurd voor kerstmis 1883. De volgende dateert van 1892. De foto werden gemaakt door John Mulder. Aafke Brunt