pagina 13 winter 1995

in de rentmeestersrekeningen van 1796. Nog twee jaar later, in 1798, worden 14 “percelen” oranjebomen aange- kocht uit Heerenveen. Hoeveel een perceel precies inhoudt is niet duidelijk, maar het lijkt in ieder geval om een grote aankoop te gaan. Het vaak aangehaalde verhaal, dat in 1815 een grote partij oranjebomen van Oranjewoud bij Heerenveen werd aangekocht, is waarschijnlijk op deze aankoop terug te voeren. De boedelinventaris opgemaakt na het overlijden van J.D.C. van Heeckeren van Wassenaer in 1875 vermeldt de aanwezigheid van “53 groote oranjeboomen in tobben en 60 kleine oranjeboomen in potten”. In mei 1930 herbergde de oranjerie 66 grote en 21 kleine oranjebomen. Ouderdom Op dit moment staan er op Twickel een kleine dertig bomen in hoogten van twee tot vier meter. Er zijn drie soor- ten: citrus maxima -sinaasappelbomen met grote vruchten en grote bladeren-, citrus aurantium -de bittere sinaasap- pel- en de aurantium variatie myrtifolia -de mandarijn-. In deze laatste soort bezit Twickel een voor heel Nederland unieke boom met bontrandige bladeren en strepen over de vruchten. olaquette aan bij de ingang van de tuinen. Tegen de meetlat. Hierstaat de oranjeboom nog in de oude ronde kuip met draagoren voor de palen waarmee de kuipen verzet werden. Foto. fam. Bitter, ca. 1950. De leeftijd van de bomen is niet precies vast te stellen. Enkele bomen moeten al over de driehonderd jaar oud zijn. Dit is enorm. Hoe oud de bomen precies zijn, wordt bin- nenkort vastgesteld door middel van rontgenonderzoek. Dit jaar nog is de collectie uitgebreid met een bitter lemmonboom, een geschenk van de gemeente Hengelo. Tussen 1991 en 1993 zijn de bomen verkuipt van de vier- kante naar de ook voor Twickel traditionele ronde kuip. Zelfs de draagoren zijn opnieuw aangebracht. De collectie vomit zo een waardig onderdeel van de GNP. In dit ver- band gaat ze goed verzorgd een nieuwe levensfase tege- moet. Bronnen en literatuur: Jansen, M.E.G.B., „Twickel te Ambt Delden”, Bijdragen tot het bron- nenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen, 2 din. Zeist, 1988. De Stichting Nederlandse Plantentuinen liet in het afgelopen jaar een overzichtswerk verschijnen, het gaat om : G. de Graaf e.a., De planten ­ tuinen van Nederland en Vlaanderen, Meppel/Antwerpen, 1995. ISBN 90 5352 1886, prijs / 69,50. Dit boek geeft geen informatie over de tui ­ nen van Twickel. Eerdere artikelen over de oranjebomen verschenen in de Twickelbladen (1991)no.4en(1994)no. 2. Mignon Kennst du das Land wo die Zitronen bliihen, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen gltihen, Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrthe still und hoch der Lorbeer steht? Kennst du es wohl? Dahin! Dahin Mocht’ ich mitdir, o mein Geliebter, ziehn. J.W. Goethe, „Mignon”, uit Wilhem Meister.