pagina 13 voorjaar 2011

3 J A A R G A N G 2 O Twickel VOORJAAR 2011 Het Huispark vormt samen met het Over ­ park de directe omgeving van Kasteel Twickel. Het Huispark ligtten westen van de Twickelerlaan en het Overpark ten oos- ten van deze laan. Landschappelijk gezien lopen beide echter in elkaar over. Vanuit het Huispark zijn er zichtlijnen naar het Overpark en omgekeerd. Na de uitgebrei- de herstelwerkzaamheden in het Huispark is het nu de beurt aan het Overpark. Ook hier is sinds de tijd van landschaps- architect Petzold de oorspronkelijke aanleg vervaagd door het ouder en groter worden van beplantingen, het verloren gaan van bomen (o.a. door stormen) en beperkt onderhoud. De aanleg van de Rondweg Delden heeft voor een grote verstoring van dit deel van de parkaanleg gezorgd. Tijd dus voor een flinke opknapbeurt die ook de ruimte biedt voor enkele nieuwe toevoegingen en wijzigingen. Enkele van de meest opvallende maatregelen zijn: A: Het doortrekken van de laan bij de Eikelschuur in het Overpark B: Het omvormen van een strook bos langs de Twickelervaart om een ver- binding te krijgen met het Kalverweitje C: Het verwijderen van een deel van de beplanting langs de parallelweg van de Rondweg zodat het afgesneden deel van het park aan de andere zijde van deze weg weer ruimtelijk deel zal uitmaken van het Overpark D: Het verwijderen van de laanbeplan- ting en het verleggen van het Rent- meesterslaantje E: Het vervangen van circa to voetbrug- gen o.a. bij het “Kreeftengat” F: Het herstellen van vele paden en boomgroepen. De ingrepen zijn misschien niet zo groot maar het gaat om een flink gebied zodat het toch een groot werk wordt. Albert Schimmelpenninck