pagina 13 voorjaar 2009

3 J A A R G A N G I 8 VOORJAAR 2009 r Twickel In Memoriam Bernard van Heek, de man die de “slapende reus”Twickel wakker schudde Op 16 december 2008 overleed op zijn geliefde De Weele bij Boekelo Jan Bernard van Heek. De beer Van Heek speelde in de 80-er jaren een belangrijke rol op Twickel. Van 1983 tot 1990 was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting Twickel. Tot zijn komst trad de stichting weinig naar buiten. Het ingetogen beleid van de in 1975 overleden barones van Heeckeren van Wassenaer werd nog gecontinueerd. Ber ­ nard van Heek realiseerde zich dat het landgoed een heel belangrijk erfgoed is dat nietalleen maar voor zichzelf bestaat. Het heeft een enorme potentie voor de sterk gegroeide bevolking van de Twentse ste- den en ver daarbuiten. Hij vond dat er meer ruimte moest komen voor het pu- bliek om van Twickel te genieten. Er kwa- men voorzieningen om meer publiek te kunnen ontvangen, de tuinen werden va- ker opengesteld en wandelpaden verbe- terd. Tegelijk was hij bezorgd over een te grote toeloop. Hij vergeleek Twickel wel eens met een gesluierde vrouw. Zolang ze haar sluier om heeft is iedereen benieuwd wat die sluier verhult. Er moet iets mys- tieks blijven. Tot op de dag van vandaag is niet alles op het landgoed toegankelijk. Bernard van Heek was een van de laatste textielfabrikanten. Hij hield van het vak en was trots op de technische vernieuwingen die hij had doorgevoerd en die er voor zorgden dat zijn fabriek tenminste nog draaide. Ondanks zijn afkomst had hij niets afstandelijks. Hij was ge in iedereen en zeer toegankelijk. Hij vatte zijn rol als voorzitter van de stichting heel serieus op. Een van de be- Voorzitter Van Heek ontvangt in 1985 de nog jeugdige koningin Beatrix op Twickel. Hij wist toen nog niet dat de koningin hem later zou vragen haar Kamerheer in Overijssel te worden. langrijkste opgaven was het vinden van een nieuwe rentmeester met het oog op de naderende pensionering van de heer Brunt in 1985. De selectie van de talloze sollicitanten nam hij zelf ter hand. De laatste kandidaten kregen een uitgebreid kennismakingsprogramma voorgescho- teld. Als 66n van die kandidaten herinner ik mij dat de heer Van Heek met een bloe- metje in de hand bij ons thuis in Diepen- heim aanbelde voor een kennismakings- bezoekje. Zijn filosofie was dat je een betere indruk van iemand krijgt wanneer hij thuis in zijn eigen omgeving is. Boven- dien zie je dan 00k met wie hij getrouwd is en dat aspect vond hij niet onbelang- rijk. Later vertelde hij mij dat bijna alle vrouwen van de laatste vijf kandidaten in verwachting waren. Dat was hem niet ont- gaan. Nog steeds is het op Twickel gebrui- kelijk dat een huisbezoekje een vast be- standdeel is van een sollicitatieprocedure 00k als het gaat om het vinden van een nieuwe (erf-)pachter. Bernard van Heek had een zeer brede be- langstelling die goed past bij zoiets veelzij- digs als een groot landgoed. Hij genoot dan 00k van alles wat Twickel te bieden heeft en stimuleerde anderen om dat 00k te doen. Ook na zijn vertrek als voorzitter van het bestuur was hij nog veel op Twic ­ kel te vinden. Zijn belangrijkste verdienste is dat hij de “reus Twickel” heeft wakker geschud. Sindsdien speelt het landgoed weer een belangrijke rol in Twente. Albert Schimmelpenninck