pagina 13 lente 1992

Twickelvrienden bezoeken natuurterrein ’Het Boddenbroek Uniek natuurreservaat bloeit op tegen de verdrukking in Een afvaardiging van het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel nam op zaterdagochtend 18 ja- nuari poolshoogte in natuurterrein ’het Boddenbroek’. Harry Albers (Natuur-, Milieu- en Faunabeheer), Onno de Bruijn en Gert Jan Roelofs (beiden van de Stichting Twickel) gaven de Twickelvrienden in het veld een toe- lichting op de werkzaamheden tot dusver verricht in het kader van het beheersplan natuurterreinen van het landgoed Twickel. Maarten Hermanussen Het Boddenbroek, gelegen ten zuiden van Bentelo, is een van de vijf natuurwetenschappelijk zeer waarde- volle vochtige heideterreinen die sinds 1991 onder de Natuurbeschermingswet zijn gebracht. Dit om be- houd en onderhoud op de lange termijn te kunnen garanderen. De andere ’Beschermde Natuurterrei ­ nen’ zijn het Braamhaarsveld, het Vorgersveld, het Schijvenveld en het Bornseveld. De kosten van ach- terstallig onderhoud en duurzaam beheer worden voor een groot deel door de overheid vergoed. Er bestaat bovendien nu een wettelijke basis om te ­ gen nieuwe bedreigingen van buitenaf op te treden. Met het beheersplan voor de natuurterreinen beoogt de Stichting in de komende vijf jaar al het achterstal- lig onderhoud in alle terreinen te hebben weg- gewerkt. Vorig jaar heeft men in diverse terreinen, vooral ook vanwege het gunstige weer, een goede start gemaakt en zo is er ook op het Boddenbroek enorm veel werk verzet. Door doortastend, maar vooral ook deskun- dig ingrijpen zijn de voorwaarden voor de unieke flo ­ ra van dit terrein aanzienlijk verbeterd. Geschiedenis Het terrein dankt waarschijnlijk zijn naam aan de bodden of stobben die vroeger bij de ontginning van het veld aangetroffen werden. Wellicht dat de uit- gang -broek in het woord Boddenbroek duidt op een De schoonheid van natuurreservaat Het Boddenbroek vastgelegd in het najaar van 1991.