pagina 13 herfst 1998

or de Canadese bevrijders in 1945- zijn perken met begonia en stamslabonen. Bij de put staat – fraai is rder van gelegen met okslabo- et huis bijzon- pte mei- s in het werd om dui- gen. zo’n boerentuin die tegen het voorhuis is aangeplakt. Het voortuintje is weliswaar klein, maarer staan sierplanten als knolbegonia’s naasteen bed met slabonen. Even verderop is de boomgaard waar helaas een markante hoogstamap- pelboom het loodje heeft gelegd. Achter de boomgaard ligt de eigenlijke moestuin. Met aardappelen, boontjes en wor- tels. Naast de boerderij staat een in tafelvorm gesnoeide meidoorn waar vroeger doeken werden gedroogd. De tuin van erve Olieslager wordt met veel liefde en gevoel voor traditie onderhouden. “Eigenlijk niks bijzon- ders”, vindt Willemsen zelf. Hij plant aljaren begonia’s in de voortuin die zijn vermeerderd van exemplaren uit de kasteeltuin. Tegen de voorgevel groeit een druif. “Eigenlijk de verkeerde plek, want een druif heeft veel ochtendzon nodig, maar hij doet het goed’’. Jammer vindt hij het afsterven van de prachtige appelboom. Mode Tuinen zijn de laatste jaren aan sterke modegrillen onderhevig. De tuincentra vormen al jaren een bloeiende sector. Vooral vanaf 1 985 maakt de tuinmode een storm- achtige ontwikkeling door. Er kwamen vlechtschermen, pergola’s, potten, vijvertjes, plastic en later hardhouten tuinameublementen. Er waren modeplanten. Een beetje statig huis kreeg een blauwspar in de voortuin. In het wat Links naast de voordeur zijn goudsbloemen tegen de gevel geplant. Goudsbloemen zouden een ejfectief middel zijn tegen het binnendringen van mieren in het huis.