pagina 13 lente 1991 tijdschrift

Stokoude citrusboompjes en opwindende doorkijkjes Kasteeltuin weerspiegelt de ’groene’ historie van Twickel Steeds meer bezoekers aan Twickel ontdekken de kas ­ teeltuin als een wonderschoon oord waar het goed toe- ven is. Alleen al op beide Pinksterdagen bezochten ruim 6000 volwassenen in gezelschap van een groot aantal kinderen de tuinen. Jaarlijks brengen gemiddeld 10.000 mensen een bezoek aan de tuinen om te genieten van de Orangerie met z’n stokoude citrusboompjes en van opwindende doorkijkjes die ieder plekje in het 17 hectare grote park een eigen karakter geven. Jan Bengevoord De drie hoveniers van Twickel, Hans Hondebrink, Gerrit Molenkamp en Gerrit-Willem Dams, hebben hun handen vol aan het onderhoud maar zijn dik tevreden over de wijze waarop bezoekers een ommetje door het park maken. ”Ook tijdens het Pinksterweekeinde hebben we nog geen snoeppapiertje gevonden. We trekken toch een publiek van liefhebbers”, stelt Hans Hondebrink tevreden vast. Het werk van de tuinploeg bestaat vooral uit onderhoud, dat vaak zeer arbeidsintensief is. Zo kost het knippen van een taxusfiguur ruim een dag om nog maar te zwijgen van het knippen van de buxushaagjes. ”We hebben ieder sei- zoen volop werk. We zijn echter volledig afhankelijk van de natuur. In droge zomers moet er veel worden gesproeid, terwijl natte zomers veel onkruid doet gedijen”. De hoveniers van Twickel aan het werk. V.l.n.r. Hans Hondebrink, stagiaire Rene Hengstman, Gerrit Molenkamp en Gerrit- Willem Dams. 350 jaar De Orangerie bestaat voor een deel uit 350 jaar oude citrus ­ boompjes, die zorgvuldig worden vertroeteld. Maar ook wordt voor de laan van kuipen met prachtige boompjes, nieuw materiaal gekweekt in de kas om verzekerd te zijn van nageslacht. ’s Winters worden de planten veilig opge- borgen in de warme kas. Enthousiast zijn Hans Honde ­ brink en Gerrit Molenkamp over de plannen om de kas te vervangen door een oude, Victoriaanse kas. Samen reisden ze Engeland af om daar een aantal oude kassen te bekij- ken. ”We zijn ook buiten ons werk om altijd met Twickel bezig”, zegt Hondebrink. Behalve met de kasteeltuin is de tuinploeg ook druk in de weer met andere ’groen’ objecten van Twickel, zoals de tuin van de rentmeesterij in Delden. In het totaal wordt zo’n 30 hectare tuin onderhouden en wordt op het kasteel ook regelmatig bloemsierkunst afgeleverd voor bijzondere gelegenheden. Daarbij worden zij bijgestaan door vrijwilli- gers die rondleidingen verzorgen en stagiaires van tuin- bouwopleidingen. Geschiedenis De kasteeltuin weerspiegelt de ’groene’ geschiedenis van Twickel en in z’n huidige vorm het resultaat van verschil- lende geestelijke vaders en moeders. Juist deze combinatie van invloeden maakt de tuin bijzonder interessant omdat er verschillende opvattingen – vaak tijdgebonden – over tuin- en landschapsarchitectuur in zijn te ontdekken. Vrij- wel iedere vierkante meter kent haar eigen historie. Verrassend blijven ook voor de leek de doorkijkjes. Het park lijkt telkens een andere gedaante aan te nemen, waar- bij de ene keer waterpartijen en de andere keer veelkleurige bloemperken, zware bomen of beeldpartijen domineren. Vrijwel steeds is op de achtergrond het kasteel zichtbaar. Bezoek De kasteeltuin en park kunnen worden bezocht vanaf half mei tot half oktober op iedere woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt 3 gulden voor volwassen en 1,50 gulden voor kinderen tot 12 jaar. Voor groepen van minimaal 10 personen bestaan speciale excur- siemogelijkheden onder leiding van een gids. Voor een ex- cursie moeten belangstellenden zich tenminste een week van tevoren aanmelden bij cafe-restaurant’t Hoogspel, tel. 05407-61344. Er bestaan speciale arrangementen waarover bij ’t Hoogspel inlichtingen kunnen worden verkregen.