pagina 12 zomer 2003

Het waterraad draait weer als tevoren. Foto: A. H. Schimmelpenninck. Overdracht Oldemeule Na een uitgebreide restaura- tie werd dit voorjaar de water- molen van Oele weer in gebruik gesteld. Tegelijkertijd droeg de oud-wethouder van de gemeen- te Hengelo, Marja de Waal, de molen officieel over aan de Stichting Twickel, de oorspron- kelijke eigenaresse van dit monument. De stichting, die voortaan voor het onderhoud zal zorgdra- gen, droeg ook bij aan de kosten van de restauratie. De molen die draaiend wordt gehouden door een zestal vrijwilligers, gaat een paar keer per maand open voor het publiek. Voorzitter E.P. Krudop ondertekende de akte van overdracht namens de Stichting Twickel. Foto: A. H. Schimmelpenninck. D e watermolen de Oldemeule maakte oorspronkelijk deel uit van de bezittingen van het gelijknamige huis in de buurtschap Oele. Het huis en de molen worden voor het eerst vermeld in 1334. In de nacht van 9 op 10 januari 1604 gingen het huis en de molen in vlammen op. De herbouw zou zesentachtig jaar op zich laten wachten. Een naast de moleningang gemetselde gevelsteen met het jaartal 1690herinnerthiernog aan. De opdrachtgevers Joost Christoffel van Bevervoorde en zijn vrouw Judith Margareta van Coeverden lieten een molencomplex verrijzen, dat bestond uit een koren- molen en een oliemolen. Na dit echt- paar kwamen het huis en de molens in het bezit van het Duitse geslacht Von Munchausen. Het huis werd afgebro- kenomstreeks 1800. Na verschillende verkopen kwamen de molens in 1858 in handen van de molenaar J.A. Vennink, die deze in 1880 weer doorverkocht aan de eige- naar van Twickel. De oliemolen raak- te al gauw buiten gebruik. Het feit dat er op Twickel al olie werd geslagen in de Noordmolen zal hieraan hebben bijgedragen. Rond 1900 werd de olie ­ molen afgebroken. De restanten van