pagina 12 zomer 1993

Onder voorzitterschap van Van Ittersum verzelle het bestuur van de Vrienden Twickel zich met succes legen hel oorspronkelijke Bornsebeekplan. Behoud en herstel van natuurbeken heeft voor de Vrienden Twickel hoge prioriteit.