pagina 12 winter 2011

Struinen over het landgoed Twickel zette afgelopen nazomer de deuren wijd open. Tijdens de “Twickeldagen” op 16, 17 en 18 September kon het publiek kennis maken met vele facetten van het landgoed. Voor genodigden was er op vrijdag een symposium met als thema de kwaliteit van de stadsranden. Hierover meer elders in dit Twickelblad. Op zaterdag werden er verschillende activiteiten georganiseerd. Deskundige inleiders verzorgden lezingen en onder leiding van rondleiders werden er excursies gehouden, zoals over de Umf- assungsweg en door het Schijvenveld. Veel aandacht trok het rijtuigendefile over de Twickelerlaan. Vanaf het voorplein vertrok een stoet van twintig historische rijtuigen, waaronder de Body-break en Omnibus van Twickel, voor een rondrit door het Twentse landschap. Enkele uren later keerden de rijtuigen onder grate belangstelling terug bij het kasteel. Voor de kinderen was er door de Vereni- ging Vrienden van Twickel een workshop schilderen georganiseerd. Begeleid door de kunstenaressen Paula en Caroline Krom leerden de kinderen hoe ze een horizon in het landschap konden schilderen. Natuur- lijk mochten ze 00k hun eigen fantasie de vrije loop laten. In kleine groepjes gingen ze rond de Schaapskooi aan de slag. De volgende dag waren de 24 kleurrijke schilderijen te bewonderen tijdens de Moestuindag. Tijdens die dag was er volop aandacht voor biologisch tuinieren, via onder meer stands van gezondheidswinkel ‘de Kruid- hoek’ en groententuin ‘De Tuinen van Weldadigheid’. Het biologisch tuinieren zal, gelet op de belangstelling, 00k de komende Moestuindagen prominent op de agenda blijven. Ook was er weer veel aan ­ dacht voor educatie. Zo kon de bijenstal worden bezichtigd en nam een ‘heks’ de kinderen mee op excursie door de groen ­ tentuin. Uiteraard werden er door pachters traditiegetrouw producten van het land ­ goed verkocht. w ten . 11 ri 1 Sit * B m 7* !i IS;