pagina 12 winter 2007

Op de voorgrond v.I.n.r. Koningin Beatrix, E. P. Krudop, C. zu Castell – Rudenhausen, A.Th. B. Bijleveld – Schouten. Staatsbezoek van hare majesteit en de duitse bondspresident V.I.n.r. President en mevrouw Kohler met in hun midden de Koningin. Van 8 tot 10 oktober bracht de Duitse Bondspresident een officieel bezoek aan Nederland. De laatste dag van het Staats ­ bezoek – waarbij H M de Koningin de President van de Bondsrepubliek Duitsland Dr. Horst Kohler en zijn echtgenote in Nederland ontving – bracht men door in Twente. De Com- missaris van de Koningin in Overijssel had de Stichting Twickel benaderd met het ver- zoek de lunch op 10 oktober te mogen nuttigen in het kasteel. U kunt zich voorstellen dat een zorgvuldige afweging binnen het stichtingsbestuur plaats heeft gevonden. Het bestuur meende dat deze bijzondere ontvangst heel goed past in de gastvrije tra- ditie van het adellijke huis. Het is zeker niet de eerste keer dat hoog bezoek op Twickel wordt verwelkomd. Het is evenzo een eer voor de vele betrokken medewerkers om deze ontvangst tot een succes te maken. Twee staatshoofden en hun gevolg, cere- moniemeesters van het Hof, adjudanten en kamerheren, Duitse ambassadeur en Nederlandse veiligheidsambtenaren, hof- dames en dignitarissen, noem maar op: ruim 30 voorbereidende kwartiermakers moesten al weken tevoren ontvangen en beluisterd worden inzake schema en pro ­ tocol, gastenlijsten en menu’s, servies en tafelschikking. Er komt nogal wat bij kijken om een ceremonieel bezoek van dit gehalte plezierig en in stijl te laten verlopen.