pagina 12 winter 2003

Als je een geit in de ogen kijkt zie je een en al ondeugendheid Geitenboerderij op erve Dassehaar Sinds juli 2003 melkt Pieter Vliek op erve Dassehaar in de buurtschap Deldeneresch driehonderd Nederlandse witte melkgeiten. De familie Vliek verhuisde eerder dit jaar met veestapel en al vanuit Nagele in de Noordoostpolder naar de Deldeneresch. I n de polder hadden ze een draaiende geitenhouderij maar er waren geen uitbreidingsmogelijkheden voor hun bedrijf. Het pachtbedrijf aan de Dashaarsweg biedt ruimere mogelijkheden. De nieuwe pachters willen zich hier volledig toeleggen op de productie van dagverse geitenmelk en yoghurt. Geiten worden over de hele wereld gehouden. Voomamelijk voor de melk en het vlees. In Nederland staat het produceren van melk voorop. Er is een groeiende vraag naar geitenmelkproducten. Het grootste deel van de melk van geitenboerderij Vliek wordt ter plekke verwerkt tot yoghurt. Een ander deel wordt opgehaald door de RMO en gaat naar een zuivelfabriek. “Wij werken hier met het SKAL EKO-keurmerk. Dat houdt in dat er naar een biologisch evenwicht wordt gestreefd. Daarom wordt er geen kunstmest gebruikt. Verder wordt er alleen met organische middelen gewerkt en maakt de boer zo min mogelijk gebruik van antibiotica”, geeft Vliek aan. Geschiedenis Pieter Vliek is niet onbekend in Twente. Vroeger woon- de het gezin in Wierden. Hij gaf er les aan de agrarische school. Toen hij zelf een landbouwbedrijf wilde opzetten kwam hij jaren geleden al een in gesprek met de rentmees- ter van Twickel. Destijds waren er geen mogelijkheden. Pieter begon een geitenboerderij in Nagele in de Noordoostpolder. “Wij hadden een draaiend bedrijf in de polder met een bedrijfsoppervlakte van slechts een hecta ­ re. We werkten daar samen met een biologisch akker- bouwbedrijf. De akkerbouwer teelde grasklaver, dit maai- den wij en het werd gevoerd als kuilgras. De stalmest ging terug naar de akkerbouwer. Met de komst van grondge- bonden productie bleek dat we in de polder op een dood spoor zaten. Het was onmogelijk om grand van de Domeinen erbij te krijgen”. Toen zich een mogelijkheid op Twickel voordeed, greep Vliek dat met beide handen aan en keerde hij met zijn gezin terug naar Twente. Geen commerciele activiteiten “In Nagele kregen we veel bezoekers over de vloer. We verkochten geitenmelk en groentepakketten aan huis. Hier ben ik druk met de twintig hectare grasklaverland en de verwerking van de melk van de 300 geiten. Ik heb gewoon geen tijd voor commerciele activiteiten. Daarom laten we alle commerciele activiteiten, zoals de verkoop, aan der- den over. Ik wil hier dus ook geen huis verkoop starten. Circa 60% van de melkproductie verwerken we hier zelf tot geitenmelk en yoghurt, het overige leveren we aan een Drie eigenzinnige geitjes. Foto: It Hermanussen. geitenmelkfabriek. Ruim twintig geitenhouders leveren melk aan de Bettine-Hoeve in Etten-Leur. De eko-melk wordt met een melktankwagen opgehaald”, vertelt Pieter Vliek. Niche-product Er is het afgelopen jaar veel veranderd op erve Dassehaar. Er werden oude stallen afgebroken, er kwa- men nieuwe schuren bij en de bestaande wagenloods werd verbouwd tot een modeme zuivelinrichting. Vanaf juli produceert geitenboerderij Vliek er geitenmelk. Vol enthousiasme vertelt Vliek over de producten van zijn