pagina 12 winter 1999

Nieuw leven voor de watermolen in Lage Na een flinke restauratiebeurt is de dubbele watermolen te Lage weer gebruiksklaar. Beide raderen werden op 29 oktober feestelijk in werking gesteld door de Biirgemeis- terin Frau Nijhuis en de beheerder van Lage, A. Graf Solms. De restauratie was om verschillende redenen noodzake- lijk. De molen was geworden dat wil zeggen er liep water onder de molen door. Dit dreigde de funde ­ ring, waardoormen vreesde voorernstige verzakking. Ook waren de waterraderen en andere bewegende delen door houtrot aangetast en versleten. De Stichting Twickel of – in het Duits – de Gutsverwaltung Lage was al enige tijd op zoek naar een mogelijkheid het noodzakelijke herstel te financieren. Dankzij de Stichting RIBO die tegenwoordig ook in Eure- gioverband werkt, is dit gelukt. Deze stichting is al zo tien jaar actief om werklozen een praktijkopleiding in de bou w te geven. Dit gebeurt door projecten in uitvoering te nemen die van belang zijn in de regio en vooral voor de recreatieve sector. De Stichting RIBO wordt gesteund door diverse overheden zowel in Nederland als in Duits- land. Op deze wijze was het mogelijk een sluitende finan ­ ciering te verkrijgen waarbij vijftig procent van de totale kosten gesubsidieerd werd. De overige vijftig procent is bijgedragen door de eigenaar, de Stichting Twickel. De molen ligt op een opvallende plaats en vormt met de kerk, de Teestube en het monumentale toegangshek naar de rui de historische kern van Lage. zou Lage voor- stellen zonder zijn molen? vroeg Frau Biirgemeisterin zich tijdens haar toespraak af. Dankzij het vakmanschap van molenmaker Wintels en de medewerkers van de Stichting RIBO ligt de molen er nu weerprachtig bij. Net zoals bij de Noordmolen op het land- goed Twickel het geval is, zal een groepje vrijwilligers de molen regelmatig in bedrijf stellen zodat toeristen een kijk- je kunnen nemen in een werkende molen. De molen is zeer bezienswaardig omdat in een gebouw zowel een koren- als een oliemolen zijn ondergebracht. Dit is dan ook de reden dat de molen met twee onderslagrade- ren is uitgerust. Deze worden in beweging gebracht door het Dinkelwater dat er aan de onderkant tegen aan slaat. In de molen vindt men de maalstoel voor het korenmo- len deel. De oliemolen bestaat uit drie elementen: de lergang waarin het oliehoudende zaad door twee zware molenstenen geplet wordt, de waarin het geplette zaad wordt opgewarmd en het waarin het zaad onder hoge druk tot oliekoeken geperst wordt; de olie vangt men hieronder op in een kom. A.H. Schimmelpenninck De raderen die de schakel vormen tussen het water rad en de oliemolen. Foto: J. Mulder.