Pagina 12 voorjaar 2018

De Fraterwaard
wordt bedreigd
Stichting Twickel verzet zich met hand en tand tegen de aanleg van een industriegebied in de Fraterwaard. Riet- en grasland in het Natura 2000-gebied moeten plaatsmaken voor loodsen en kranen. “Je kunt je het toch niet voorstellen.”

De Fraterwaard tijdens hoogwater. Vooraan boerderij Kockingsbouwing. (Foto: Ruben Smit)

Het zoekgebied voor de beoogde uitbreiding. (Bron: Notitie Reikwijdte en detailniveau)