pagina 12 voorjaar 2013

Eschmolen heeft 250 vrienden Het aantal vrienden /donateurs van de Eschmolen is gestegen tot 250. De 250-ste vriend is Herman ter Avest, een bekende bakker in Delden. Hij ontving het boek “Overijsselse Windmolens van toen en nu" uit handen van Derk Rouwhorst, de voorzitter van de Stichting Eschmolen Delden. Als bakker beseft Herman ter Avest de belangrijke rol die windmolens vroeger had- den bij de productie van meel voor het brood. Hij staat daarom pal achter de plan- nen voor de herbouw van de molen aan het einde van de Molenstraat. Een tekening van de Eschmolen op de Deldeneres siert al enkele jaren zijn prachtig winkelinterieur. Onlangs vond de eerste informatieavond plaats voor de vrienden in ‘t Hoogspel, dat tot de laatste plaats bezet was. Daar werden de nieuwe bouwtekeningen ge- toond van de molen, gemaakt door Molen- technisch Adviesburo Nibbelink. Met deze tekeningen kan een molenbouwer de molen en alle onderdelen fabriceren. De zware uitvoering van de balken, de grote houten tandwielen en de dertien meter lange wieken maakten indruk op de aanwezigen. De molen komt op een belt (bult) te staan. De benedenruimte in de belt biedt ruimte voor een permanente expositie over duur- zame energie, een koffiehoek en vergade- ringen en presentaties. De vrienden toonden veel belangstel- ling voor enkele originele onderdelen van de in 1959 verbrande Eschmolen: twee stukken van een molensteen, een zwaar ijzeren taatslager en gesmede vierkante spijkers uit 1734, het bouwjaar van de molen. De mooie ansichtkaart uit 1910, toen de molen nog in werking was, is her- drukt. Hierop staat de molen als een trotse pauw op het hoogste punt aan de weg naar Almelo met het prachtige uitzicht vanaf de Deldeneres op de stad. De eerste kaarten werden aangeboden aan klein- kinderen van de laatste molenaar Derk Jan van den Berg, die hier voor de baron van Twickel werkte. Ze waren verrast en de meesten gaven zich op als vriend uit waar- dering voor dit plan. De stichting heeft inmiddels een saldo van 13.000 euro opgebouwd. Pas na het beha- len van een aanzienlijk deel van het eind- bedrag van 1,6 miljoen euro, ontstaat er uitzicht op subsidies voor het restant. Het bestuurzal zich de komende jaren inzetten voor het binnenhalen van meerdere tonnen aan gelden, toezeggingen en bouw- materialen. Omdat de wederopbouw van de molen door de fiscus is erkend als een ‘goed doel’ zijn schenkingen aftrekbaar j-D bouwtekening van de molen. voor de belasting. Notaris Rouwenhorst heeft toegezegd testamenten gratis te verzorgen als de Eschmolen de enige erfgenaam is. ledereen die Twickel een warm hart toe- draagt wordt opgeroepen zich als “vriend van de Eschmolen’ aan te melden via de website www.eschmolendelden.nl. Ansicht- kaarten zijn te koop op het adres Noorder- hagen 56 in Delden. Met maximale inzet van alien komt de Eschmolen terug, als 6dn van de mooiste gebouwen van Delden en Twickel, waarvan 00k onze kinderen en kleinkinderen zullen genieten! Derk Rouwhorst De kleinkinderen van de laatste molenaar krijgen een ansichtkaart. Links Derk Rouwhorst.