pagina 12 voorjaar 2007

yAr 1 u i# £ A m A 1 m wl 1 ■ y J® fir] ’. .fromT M\ 1 Stormschade op het Donderdag 18 januari! Voor sommigen een dag om nooit te vergeten. Voor anderen een even fronsen van de wenkbrauwen en een licht ophalen van de schouders. ‘Wat was er ook weer?’ Die dag raasde een zuidwester storm over Nederland. Er werd zelfs een verkeers- alarm afgegeven. Mensen die niet drin- gend de weg op moesten, werd geadvi- seerd thuis te blijven. Het acht uur journaal hield niet meer op en ook de journaals daarna bleven onheilsberichten versprei- den. Mensen kwamen om. Huizen en au ­ to’s werden vernield door vallende takken en omgeblazen bomen. Zelfs ten tijde van de gierende wind was het gejammer van de kettingzagen al te horen. Wilke Schoemaker, (zie ook pag.14), be- heerder in de Hofte Dieren kreeg die mid ­ dag om half vier een melding, dat in Die ­ ren een auto doorboord was door een boom. Samen met jachtopziener Jan Holt- slag is hij direct hulp gaan bieden. Terwijl om hen heen bomen dreunend tegen de grond gingen, werd de bestuurder door de brandweer uit zijn beknelde positie bevrijd en per gillende ambulance naar het zieken- huis gebracht. Voor Schoemaker was het wel een opluch- ting, dat het niet een ‘Twickel boom’ was, die alle ellende had veroorzaakt. De boom was van de provincie en was al gestipt om gezaagd te worden! De schade op het landgoed Twickel was en is enorm! Volgens een schatting van bos- baas Roelofs zijn er wel een paar duizend bomen tegen de vlakte gegaan, waaronder zo driehonderd monumentale exempla- ren, die meer dan honderd jaar oud waren. Voor de storm maakte het niet uit. Ziedend trok hij over het land en rukte niet alleen zwakke, maar ook kerngezonde bomen