pagina 12 najaar 2012

Duurzaam wonen en werken op Heege Sanders Net buiten de bebouwde kom van Delden ligt aan de Coorseweg erve Heege Sanders. Het biedt een prachtig uitzicht op de Deldense skyline die aan deze zijde gemarkeerd wordt door de toren van de H. Blasiuskerk en de karakteristieke watertoren van Twickel. Twickels is ook het landschap ertussen; het gave eslandschap’t Raesfelt. amam In 2008 wonnen zij de door Stichting Twickel uitgeschreven prijsvraag met hun ontwerp voor een nieuwe bebouwing van het erve; nu wonen en werken de architec- ten Martine Schipper en Hans Douwes op deze prachtige plek. In het kader van de rood-voor-rood regeling verrees naast de bestaande gebouwen een duurzaam gebouwde ‘schuurwoning’. De bestaande ‘Twickelschuur’ is getransformeerd tot kantoorruimte van hun architectenbureau Schipperdouwesarchitectuur en de boerde- rij van de vroegere pachter is verbouwd voor de familie Kok. Voor Martine en Hans is duurzaam bouwen iets vanzelfsprekends. “Door je te baseren op natuurkundige principes kom je automatisch uit op duur- zame oplossingen”, leggen ze uit. "Daarbij gaat het vooral om de combinatie daarvan. Door de toepassing van een natuurlijke vlasisolatie en het gebruik van massief houten vloeren en wanden hebben we een laag energieverbruik. Ter aanvulling wekken we op verschillende manieren warmte en energie op. Aan de zuidkant van de nieuwe schuurwoning zit een serre. De hierin opgewarmde lucht trekt omhoog en wordt afgezogen en gedistribueerd over de andere ruimtes. Op warme dagen trek- ken we de isolerende gordijnen dicht en houden we de zonnewarmte buiten. Daarnaast vonden we nog drie andere manieren om energie op te wekken. Op het zuidelijke dakvlak hebben we zonne- panelen geplaatst voor het opwekken van energie. Daaronder was nog voldoende ruimte om zonnecollectoren voor de warmwatervoorziening aan te brengen. De leidingen van de verschillende energie- bronnen lopen door een leidingschacht, die midden in het huis staat. In het hart