pagina 12 najaar 2011

De wijnkerker van kasteel Onder de Zuidtoren, in een de oudste vertrekken van kasteel Twickel bevindt zich de wijnkelder. Een donkere stille ruimte waar de /lessen rustig liggen te verstoffen. Maar deze plek kent een rijk verleden. Als de muren konden spreken… De vorm van de zandstenen pijlers in deze kelder doet vermoeden dat de Zuidtoren al bestond voor de grote renaissance verbou- wing in 1551, het jaartal waarin het front van het kasteel het huidige aanzien kreeg. Het is dan 00k goed mogelijk dat op de plek waar nu de flessen Bordeaux en Sau- ternes liggen te rijpen in 1544 de freules Van Beckum hun laatste dagen in de kas- teelkerker sleten. Ursula van Beckum en haar schoonzus Maria waren door de drost van Twente en heer van Twickel, Goossen van Raesfelt, als wederdopers op Twickel gevangengezet. Na enige maanden liet de drost op aandringen van landvoog- des Maria van Hongarije het vonnis vol- trekken. Op 13 november 1544 werden bei- de vrouwen overgebracht naar het Galgenveld tussen Goor en Delden. Zij stierven die dag als doperse martelaressen op de brandstapel. Zouden de latere heren van Twickel aan deze donkere dagen gedacht hebben toen zij de kerker inrichtten als wijnkelder? Dat er op het kasteel al eeuwen wijn wordt be- waard en gedronken, is in de kelder prach- tig te zien. Achter de twee meter dikke bui- tenmuren ligt op grachtniveau een mooie historische collectie wijnen en distillaten. Sommige flessen zijn zo oud dat het on- waarschijnlijk is dat de inhoud nog drink- baar is. Zij worden dan 00k als historisch object bewaard. Ook voor de geheelont- houders biedt de kelder een verrassing: er staat nog een enkele fles mineraalwater uit Evian-les-Bains (source Cachat) van ruim honderd jaar oud. Bijzonder is de serie 17e en 18e eeuwse flessen met een glaszegel van de bewo- ners. Wijn werd in die jaren per vat aange- voerd en in de eigen flessen gebotteld. De flessen werden dan ook keer op keer ge- bruikt. De glaszegels dragen de initialen van de bewoners: WO (Wassenaer Ob- dam), WT (Wassenaer Twickel) of GWT (Graaf Wassenaer Twickel). Het verhaal