pagina 12 lente 2004

Bouwvakkers aan het werk o De voorzijde van kasteel Twickel staat in de steigers. Ook rond de ophaalbrug wordt hard gewerkt. Ruim voor de zomer moet alles achter de rug zijn. V anaf de steigers die de voorgevel en de rechterzijgevel aan het zicht onttrekken zijn leidekkers bezig met het vemieuwen van de leibedekking. Het is het laatste deel van de daken dat nog gerenoveerd moest worden. Alvorens het werk kon beginnen moesten de Thiiringer leien door Monumentenzorg goedgekeurd worden. Omdat er discussie was over de te hanteren normen leverde dit veel vertraging op. Uiteindelijk kon men pas eind januari met het werk beginnen terwijl de steiger al veel eerder gereed stond. Ondertussen worden er vanaf de steigers ook herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de voor- en de zijgevel. Zo herstelt men de zandstenen dorpels en omamenten en het voegwerk. Opgeroeste muurankers worden vervangen en de loden afvoerpijpen worden opnieuw vastgezet. De leidekkers zijn volop aan werk aan de noordzijde. Deze foto is genomen vanaf het dak van het kasteel. De ophaalbrug is reeds verwijde Tevens bieden de steigers een uitgelezen kans om de voorgevel eens goed te bestuderen. De bekende amateurhistoricus Dr. Reynders en andere deskundigen zijn hier regelmatig te vinden. Het is goed te zien hoe de tand des tijds heeft