pagina 12 lente 1999

]. PI. 11. le van deze peertjes werden voor het aroma met de aardappelen meegekookt”. Bij Acanthus Bergamot vind je weer de aloude rassen als de Ste- rappel, de Notarisappel en de Zigeunerin. Ook de Bloedpeer, een handpeer met knalrood vrucht- vlees die voor een stoofpeer kan doorgaan, of de Nouveau Poiteau oftewel ‘snottebel’, ontbrekenniet in dit rijtje. Daarnaast spant de Twickelse fruitboomkweker, evenals de leden van de Noordelij- ke Pomologische Vereniging en de Vereniging ’t Olde Ras, zich in voor het eerherstel van de streek- gebonden rassen. Zo zijn er de Pannenkoekappel (een vrij zure, goed houdbare bakappel), de Peperappel (een pittige handap- pel) en de Twentse Strepeling (een zoete handappel). Deze laatste kent wel een zeer bijzondere geschiedenis. In de zeventiende eeuw was deze appel bijzonder geliefd. Hij komt van- wege zijn bijzondere roodgele strepen dan ook vaak voor in stille- vens op schilderijen. “Twee jaar geleden kwam puur toevallig een meneer met enkele van die merk- 22* ,> £>««iur.‘ M. 1-1? dd– Ajbeeldingen van de Cardinaal de Julet en de Glasappel in het 18e eeuwse handhoek De Nederlandsche Boomgaard. waardige appels aanzetten op de moestuindag. Gevraagd naar de herkomst van de appels, vertelde hij dat hij zojuist een stuk grond in een nieuwbouwplan had gekocht om een hui s op te bou wen. Er zat in de bouwgrond nog een stronk van een oude, omgehakte boom. Die stronk was uitgelopen en was vrucht gaan dragen. Ik heb toen een ent op een onderstam geplaatst en zo het ras weer kunnen terugkrijgen in de kwekerij”, vertelt de kweker. Stverm/W. £&***&+?fyd* de kelders be vonden. Door appels en peren gescheiden van elkaar te bewaren, was een langere houdbaarheid gegaran- deerd, vaak wel tot februari of maart. Verder ondekte men op de diverse buitenplaatsen dat er een bepaalde spreiding van de rijping aan de boom moge- lijk was. Zo rijpte leifruit aanzienlijk eerder dan fruit aan een zogenaamde vrije vormboom. Een tijdje later kon men dan het fmit van de halfstamboom oogsten en tenslotte van de hoogstamboom”. Oude rassen “Men moet niet vergeten dat een goed onderhouden appel- of perenboom wel 400 kilo vruchten per jaar kan opleveren. Vroeger betekenden appels voor de mensen meer dan wat eten. Ze voorzagen voor een belangrijk deel in de suikerbehoefte. Hete bliksem is zo’ n typisch oer-Hol- lands gerecht met spek, aardappels en appels. Of neem nou bij voorbeeld het ‘Zwijnekeutelpeertje’, een oud ras. Enke- Advisering “Acanthus Bergamot is naast het kweken van fruitbo- men ook betrokken bij enkele interessante projecten. Zo hebben we onlangs een opdracht gekregen voor de leve ­ ring van oranjeboompjes aan de oranjerie van Sans Soucis in Potsdam. De boompjes worden geent op een onder- en tussenstam. Er wordt uitsluitend gewerkt met historisch verantwoord materiaal. We gaan hiervoor terug op oude handboeken. Omdat de boompjes verdere verzorging nodig hebben, wordt er ook een ‘orangeur’ opgeleid. Dat is ook gebeurd bij de levering van oranjeboompjes aan de graaf van Baden-Baden. De tuinman daar kreeg maar liefst een tweejarige opleiding, voordat hij de citrusboompjes in de oranjerie mocht verzorgen. Desgevraagd verstrekken wij ook plantkundige advie- zen bij restauraties van oranjerieen. Bij restauratie is in het verleden te vaak gedacht aan puur bouwtechnische zaken