pagina 12 herfst 1997

Over de voorloper van de Vereniging Vrienden van Twickel De achtergronden van een historische foto De foto die bij dit verhaal staat afgedrukt, werd gemaakt op 15 maart 1972 op de brug van kasteel Twickel. Op de voor- grond staat de barones en achter haar een gezelschap van mannen die op dat moment de meest rebelse actiegroep van Overijssel vormden, al zou men dat gezien hun uitdossing niet zeggen. Alleen de overdadige baardgroei van de beide heren links op de foto doet een enigszins deviante levensstijl vermoeden. Jan Haverkate Ik was erbij toen deze foto werd gemaakt en bijna alle mensen die erop staan ken ik nog van naam. Helemaal links staat Harry Vrielink, destijds secretaris van de VVV Stad Delden en uitbater van een sigarenmagazijn aan de Langestraat. Naast hem de Almelose Natuurkundeleraar Bak, daarnaast een landbouwer uit Bornerbroek, waarvan ik de naam vergeten ben, en dan de oude heer Ten Voorde, Deldenaar en lid van het plaatselijke IVN. Vervolgens de heer Soetendal, huismeester van Twickel, en voor hem barones Van Heeckeren van Wassenaer. Boven de barones is nog een stukje hoofd zichtbaar. Dat is het mijne. De volgende man op de foto kwam ook uit Bornerbroek en ook zijn naam weet ik niet meer. Naast hem staat mijn vader, daarnaast landbouwer Harink uit Bornerbroek en achter hem de laatste Bornerbroekse boer van de groep. Het kale mannetje daar ­ naast is de heer Rodenburg die destijds een manege had in de Paardenschuur tegenover de Kasteelboerderij. Naast Rodenburg staat Dick Semler uit Hengelo, nestor van de Twentse natuurbeschermers, daarnaast mevrouw Soetendal, personeelslid van Twickel. En tenslotte hele ­ maal rechts in die voor hem zo karakteristieke houding, Kees Brunt, rentmeester van Twickel. Het doel De achtergrond van dit gezelschap op de brug laat zich aan de hand van de meegevoerde borden gemakkelijk raden. Hier staat de voorloper van de Vereniging Vrienden van Twickel: het actiecomite SpaarTwickel, dat zich in het begin van de jaren zeventig fel verzette tegen de aanleg van de S23 van Bornerbroek naar Delden, en met succes. De foto werd gemaakt op de dag dat de Staten van Overijssel de weg definitief van de kaart streepten en het actiecomite door de barones op het voorplein van het kasteel werd ont- vangen. Ik kijk naar de foto met een mengeling van trots en ver- bazing. Was dit nu het vreeswekkende actiecomite. De groep was in werkelijkheid een samengeraapt gezelschap. Een paar boeren uit Bornerbroek die de weg over hun akker zouden krijgen, een paar natuurbeschermers die voor M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer en de leden van het actiecomite. Dei Twickel opkwamen, alsmede een paar verontruste burgers uit de grote steden. Ze hadden elkaar voordien nooit ont- moet en zouden elkaar na de actie in deze samenstelling nooit meer terugzien. Toch wist dit gezelschap een weg van de kaart te krijgen waarvoor het geld al gefoumeerd was en de graafmachines klaarstonden. Met kracht van argumenten had het achteraf gezien heel weinig te maken, geloof ik. Eerder met de geringe ervaring die de overheid destijds had met dit soort oprispingen van volkswoede, want daarvan was in de affai ­ re van de S23 sprake. Er zou een weg dwars door de bossen van Twickel gaan en niemand begreep waarom dat nodig was. Hoorzitting De actie tegen de S23 kwam op een ogenblik dat er van enige inspraak van burgers in overheidsplannen nog abso- luut geen sprake was. De bewoners van Bornerbroek en Delden kregen de plannen voor de nieuwe weg voor het eerst onder ogen op een hoorzitting die Provinciale Waterstaat in 1970 organiseerde in Bornerbroek. Veel te wijzigen viel er toen al niet meer. Het trace stond vast en het geld was gereserveerd. Voor de provincie was de hoor-