pagina 12 herfst 1993

Herman van Koeveringe gaat tien soorten geitekaas maken Nieuwe geitenboerderij op erve Berghuis Sinds kort kent T wickel ook een biologisch dynamisch melk- geitenbedrijf met kaasmakerij. In een van de pachtboerderij- en aan de Twickelerlaan runt sinds 1 juli de 35-jarige Herman van Koeveringe de ‘Geitenhouderij Wolverlei’. Het bedrijf aan de Twickelerlaan is overigens niet Van Koeveringe’s eerste geitenhouderij. A1 eerder had hij een bedrijf met dezelfde naam in het Zuidoosten van Friesland. Maarten Hermanussen Even buiten het dorpje Zandhuizen begon hij in 1988 ook al een geitenhouderij Wolverlei, genoemd naar een beschermd plantje. Bij de boerderij werden daar enkele hectares bouw- en hooiland gepacht van Staatsbosbeheer. De boerderij voldeed prima, maar het land lag te ver weg. Dat was erg inefficient werken. Het vrij kleine bedrij f (drie hectare) met zestig melkgeiten Hep echter goed. ‘Uitbreiding was helaas moeilijk te realiseren, zodat ik naar iets anders ging uitkijken. De vorige bewoners van het erve Berghuis aan de Twickelerlaan, de familie Worst van de geitenmelkerij ‘De Sikke’, kende ik toevallig van ver- gaderingen. Warmold Worst tipte mij dat hij uit Ambt Delden ging vertrekken. Hij vroeg of ik misschien wat voelde voor deze pachtboerderij’, aldus Van Koeveringe. Stroomversnel ling ‘Ik heb toen het bedrijf bekeken en het was eigenlijk precies wat ik zocht. Vervolgens heb ik de rentmeester aangeschreven. Niet lang daama kwam deze mij samen met de assistent-rentmeester opzoeken in Friesland om mijn bedrijf daar ter plekke te bekijken en een en ander doorte spreken. Daama kwam alles in een stroomversnel- ling en ben ik deze zomer met mijn veestapel van Zandhuizen naar Ambt Delden verhuisd’, legt Van Koeveringe verder uit. De kersverse Ambt Deldenaar is duidelijk erg in zijn nopjes met de nieuwe lokatie voor zijn geitenhouderij. ‘ Het land ligt nu dicht bij de boerderij, ik beschik over vol- doende stal- en opslagruimte en een melkstal en koeltank waren al aanwezig. Na enkele kleine aanpassingen kon ik ook de kaasmakerij in gebruik nemen. Ook is er een koe- ling en een kleine winkelruimte. Het scheeltnatuurlijk dat hier al een geitenbedrijf gevestigd was’, zo vertelt de gei- tenhouder enthousiast. Topgeit De geiten worden twee keer per dag gemolken, gedu- rende tien maanden per jaar. De resterende twee maanden is de kudde in rust. Geiten geven gemiddeld drie liter per dag. Een topgeit kan wel duizend liter per jaar geven. De geiten worden machinaal gemolken op een tienstands melktafel. Grappig genoeg zijn geiten als typische klaute- raars graag bereid omhoog te klimmen naar een verhoging Herman van Koeveringe woont en werkt sinds 1 juli op het erve Berghuis aan de Twickelerlaan. Onder de naam Wolverlei’ gaat zijn bedrijf tien soorten verse geitekaas verkopen. Foto: John Mulder. waar ze gemolken worden, terwijl de boer gewoon gelijk- vloers staat. Dit in tegenstelling tot koeien in een koeien- melkstal waar de boer veelal in een put staat en koeien gelijkvloers staan om gemolken te worden. Vanuit de melkstal wordt de geitemelk via een melkleiding naar de koeltank gepompt. Vanuit de koeltank kan de melk dan weer naar de kaasmakerij worden gepompt. In de eigen kaasmakerij wordt de geitemelk verwerkt tot de karakte- ristieke Wolverlei-geitekaasjes. Receptuur ‘Ik zag dat op een gegeven moment iedereen harde gei ­ tekaas gingproduceren. Wil je rendabel werken, dan moet je toch al gauw tweehonderd geiten gaan houden en dat is voor een kleinschalig eenmansbedrijf haast ondoenlijk. Bovendien lijkt harde geitekaas veel op koeiekaas, maar moet de prijs beduidend hoger liggen. Het laat zich raden, wat de consument dan kiest. Ik besloot een ander produkt te ontwikkelen. Tijdens stages bij Franse boeren leerde ik veel over de bereiding van geitekaas. Frankrijk is natuur- lijk het geitekaasland bij uitstek’. De receptuur van de Wolverlei geitekaasjes is dus van oorsprong Frans, maar werd enigszins aangepast aan de