pagina 12 3 1990 tijdschrift

Wei weet ik, dat de straffen in die tijd ongenadig hard aankwamen. We kennen allemaal het hangen, radbraken, geselen, handafkappen, verdrin- ken, verbranden (denk aan de Juffers van Beckum) en wat dies meer zij. Veel van deze straffen werden in het openbaar uitgevoerd. Ter leringe, maar ook ten vermaak. Ouders namen hun kinderen mee om te laten zien, wat er kon gebeuren als je van het rechte pad afdwaalde. Veel toeschouwers waren teleur- gesteld, als de veroordeelde zijn straf zonder verzet en lijdzaam onder- ging. Dan duurde het maar zo kort. M.i. een bewijs, dat de moraal in de loop der tijden verandert. Wie zou nu nog graag zo iets bijwonen? Martelketel te Deventer, tje eeuw.