pagina 12 lente 1991 tijdschrift

Andre Horstman, hier aan het werk met de hooischudder, staat klaar om het bedrijf over te nemen. Bedrijfsgegevens. Oppervlakte 30 ha., waarvan 16.5 gepacht van Twickel en de rest eigendom Grondgebruik 22 ha. wetland 7 ha. mais 1 ha. voederbieten Veebezetting 48 stuks melkvee 50 stuks jongvee 60 fokzeugen op stro 240 mestvarkens (schuur staat 1,5 km. van de boerderij) Erve Groot Peddemors toevluchtsoord voor kastelein Carelshaven Het erve Groot Peddemors werd het eerst genoemd in 1675, maar kan toen allang bestaan hebben. De naam Peddemors duidt op een moerassig gebied begroeid met een bepaalde vegetatie (pedde?). In 1772 werden de erven Groot en Klein Peddemors door Twickel aangekocht in verband met de aanleg van de Twickelervaart. Sinds 1794 treedt Nicolaas Bohmer als pachter op: deze was voordien kastelein van Carelshaven en koerier van graaf Carel van Wassenaer. Door het uitbreken van de revolutie vertrekt de familie Bohmer in dat jaar naar het Enterbroek. Naast pachter is Bohmer nog actief als koerier voor Van Wassenaer. Aangezien zijn opdrachtgever niet veel met de Fransen op heeft moet hij soms gevaarlijke missies uitvoeren. Dit wordt al spoedig zijn dood als hij door de Fransen gegrepen wordt tijdens een opdracht die hij voor Van Wassenaer vervult. Zijn zoon Carel Bohmer zet het pachtbedrijf echter voort. Sindsdien is het erve Groot Peddemors dat doorgaans ”De Beumert” wordt ge ­ noemd steeds in de familie gebleven. Wei vond tweemaal een wisseling van de naam plaats doordat het pachtrecht overging via een dochter. De huidige pachter Horstman is vanaf Nicolaas Bohmer gerekend de 6e generatie. De lange familieband blijkt ook uit het feit dat het "pachtboekje” waarin de pacht- betalingen vanaf 1804 zijn bijgehouden nog bij de fami ­ lie Horstman aanwezig is. De grutto behoorl tot de vogels van het agrarische landschap.