pagina 13 zomer 2004

bossen en op de zagerij Met z’n alien op een boomstronk. Adjunct-rentmeester Hans Gierveld gaf uitleg bij de zagerij. men gekregen. Bomen die toch een verkeerde takvorming vertonen, worden bijgesnoeid. Verder in het bos kwamen we bij een stuk natuurlijke verjonging. In dit bosgedeelte is zaad dat in de bodem zat uitgegroeid tot boompjes. Ondertussen konden we genie- ten van een stelletje grote bonte spechten die zich op het restant van een oude beuk te goed deden aan insecten. In het Ossenweitje zagen we nog restanten liggen van een door de storm gevelde reusachtige eik. Het wortelge- stel is er nog. Hier heb ik een foto van de leerlingen gemaakt. Tenslotte fietsten we naar de houtzagerij, waar de adjunct-rentmeester Hans Gierveld en de bedrijfsleider van de zagerij Rinus Hofstede ons opwachtten. Hier volg- de een rondleiding met een duidelijke uitleg over het zagen en het productiebeleid. De volgende dag was het plantdag. De leerlingen kwa ­ men om half tien aan bij de Nijhuisbinnenweg in Oele. Daar werden onder begeleiding van personeelsleden van Twickel achthonderd boompjes geplant. Om half twaalf was dit werk geklaard en was er voor iedereen een beker chocolademelk. Het waren leerzame dagen: de leerlingen toonden veel belangstelling en de leerkrachten waren enthousiast. Hans Spijkerman