pagina 11 zomer 2002

Het is door de eeu- wen heen goed onder- houden en diverse keren uitgebreid en aangepast aan de eisen van de tijd. De unieke rustieke en voorname sfeer is behouden gebleven. Het gasten- boek vermeldt de namen van vele be- roemde gasten en is getuige van een bewo- gen geschiedenis. Naast namen van schrijvers en politici, kwamen we ook de namen van bezetters en bevrijders uit de oorlogstijd tegen. De eerste dagen na de overname in januari 2002 waren voor ons een soort ontdekkings- tocht. Op een avond besloot ik de kelders te bekijken. Er was geen licht, maar ik vond een knijpkat om mezelf bij te lichten. In de kelder trof ik nog wijnflessen uit 1904. De nog aanwezige folders van De Zwaan vermeldden aan het begin van de vorige eeuw vol trots dat het hotel kon beschikken over elektriciteit en telefoonnummer 6”, vertelt Frits Hulshof. Twickel Over het contact met Twickel zijn beiden zeer tevreden. “De samenwerking met Twickel is bijzonder goed te noemen. Onze ideeen over het pand en die van de rent- meester kwamen vrijwel overeen. We konden goed afspraken maken. Momenteel knapt Twickel de buiten- kant op. Er wordt dege- lijk werk geleverd. Deze week gaat de voorkant in de Steigers. Je zult zien dat het resultaat prachtig wordt. De afspraak is dat wij de binnenkant opfrissen, uiteraard in stijl. In de afgelopen maanden hebben we steeds meer mensen leren kennen in Delden. Velen zijn ons succes komen wensen. De voorzitter van de Stichting was trou- wens een van de eer- sten die ons een bloe- metje kwam brengen en succes kwam wen- sen. We hebben dat erg gewaardeerd. Wij wonen zelf ook in het hotelpand met ons zoontje van tien maanden. Er is geen nachtportier zoals bij de grote hotelketens. Wij van- gen zelf de gasten op, ook als ze laat aankomen. Dat geeft nu juist het persoonlijke tintje van een traditioneel fami- liehotel”, meent Fieke Hulshof. “Onze start is goed geweest. We merken dat de gasten de gemoedelijke benadering en onze invulling van het gast- heerschap waarderen. Wij genieten zelf ook erg van ons werk. Het is een prachtig pand om gasten in te mogen ver- welkomen”, besluit Frits Hulshof. Maarten Hermanussen Hotel De Zwaan markeert de rand van de oude stadskem van Delden. Foto: J. Mulder. Ook’s avonds straalt Hotel De Zwaan sfeer en gezelligheid uit. Foto: Collectie Frits en Fieke Hulshof.