pagina 13 zomer 2001

Het staat aan een zijtak van de (heden bedijkte) Binnenmaas. Roghman tekende het huis vanaf de kerktoren van Mijnsheerenland. zijn goederen aan de kinderen uit zijn eerste huwelijk met Susanna Wagewijns. Hij was in tweede echt gehuwd met Hendrina van Schrieck, welke huwelijken veelal omgekeerd worden vermeld! “). Zijn zoon Goossen verkocht Moerkerken mede namens zijn broer Willem en zijn zuster Margriet in 1634 aan Geertruyt van Kerckhoven, weduwe van Frans Schaterbosch, Raad van het Hof van Holland 12 ). Door die verkoop kwam er de jure een einde aan het geslacht Van Raesfelt tot Moerkerken. De laatste mannelijke telg uit dit geslacht, genaamd Johan zoon van Goossen jr., sneuvelde als kapitein in het regiment van kolonel Van Hogendorp in 1690 tijdens de slag bij Fleurus in de Negenjarige Oorlog 13 ). Gelukkig zijn er enkele afbeel- dingen van het Hof Moerkerken bewaard gebleven uit de tijd kort na de verkoop in 1634. Vele interessante aspecten over de periode 1566-1634 van het het geslacht Van Raesfelt tot Moerkerken blijven hier onvermeld, maar elders wordt daar op terug- gekomen. H. Reynders Bronnen 1. HuisarchiefTwickelinv.nr.28 2 HuisarchiefTwickelinv.nr.37 3. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, A.J. van der Aa. 4. A.R.A. Den Haag, nr. 3.19.38 inv.nr. 1, folium 80 V – 84. 5. R.A.G., collectie Van Rheemen 7 R. film 1025, folium 451. 6. S.A. Munster Akte Landsberg-Velen nr. 815. 7. A.R.A. Den Haag nr. 3.19.38 inv. nr. 5. 8. Pot. P.. Het Hof van Moerkerken te Mijnsheerenland In: Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland. Zutphen 2000. 9. A.R.A. Den Haag nr. 3.19.38, inv.nr. 8. 10. De Navorscher 1890, p. 96 en het R.A.U. Utrecht Notaris Zwaerdecroon. deel V, p. 160. 11. Gemeentearchief Amsterdam, D.T.B. 12. A.R.A. Den Haag. Hollandse Leenkamer nr. 147 13. Landmachtstaf. Militaire Geschiedenis. Den Haag.