pagina 11 zomer 1999

grafiek 3 INKOMSTEN UIT ZAAGLOON: voor eigen bedrijven ■■■■ voor derden TOTALE INKOMSTEN: — uit eigen bedrijven van derden Het molenbedrijf heeft voor een belangrijk deel gewerkt voor het onderhoud van eigen gebouwen: kasteel, bijgebouwen, boer- derijen, bruggen. Het is bekend, dat Twickel aan de pachters het hout voor onderhoud van hun bedrijven leverde, waarbij het arbeidsloon voor hun eigen rekening kwam. Hoewel we kunnen vaststellen dat de financiele resultaten nogal op en neer gingen en niet altijd positief waren, lijkt de conclusie toch gerechtvaardigd, dat de molen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderhoud van het Twickelbezit. De inkomsten uit het werk voor derden waren daarbij mooi meegenomen. Ook het oude zaagraam is voorzien van beveiligingsapparatuur. Foto: J. Mulder