pagina 11 zomer 1993

Scheidend voorzitter ir. Dirk van Ittersum van de Vrienden Twickel bij de kasleelboerderij, waarin de rentmeesterij wordt gevestigd. Van Ittersum en het besluur van de Vrienden Twickel hebben zich met succes verzet tegen nieuwbouw op deze plek. Foto: Reinier van Willigen/Dagblad Tubantia Bestuurswisseling bij Vereniging Vrienden van Twickel Van Ittersum draagt voorzitterschap van Vrienden over aan Van Beem Op dinsdag 27 april hidden de Vrienden van Twickel hun algemene ledenvergadering. Bij die gelegenheid kon het 600e lid verwelkomd worden. Ook namen de Vrienden afscheid van hun voorzitter D. van Ittersum en werd de heer P.H. van Beem tot nieuwe voorzitter benoemd. In de acht jaar dat Van Ittersum de voorzit- tershamer hanteerde, heeft hij getracht het ware ”Twi- ckelgevoel” uit te dragen. De redactie blikt terug op zijn voorzittersperiode. In dit artikel stellen wij tevens de nieuwe voorzitter aan de lezers voor. Maarten Hermanussen In 1981 werd Van Ittersum lid van de Vrienden. Een jaar later zat hij al in het bestuur en in 1985 werd hij voorzitter. Een van de eerste grote problemen waarmee Van It ­ tersum tijdens zijn zittingsperiode geconfronteerd werd, was de slepende affaire rond de provinciale weg tussen Borne en Delden. ’’Die weg ligt er helaas, daar hebben we mee te leven. Maar de Vrienden zijn net als de Stichting Twickel van mening dat de weg minder aantrekkelijk moet worden gemaakt voor het doorgaande verkeer. Niet door de weg geheel af te sluiten maar door hem ver- keersluw te maken. Natuurlijk moet gelijktijdig ook het traject Delden-Azelo aangepakt worden. Maar daar waar wij kiezen voor de natuur, kiest de ge- meente Ambt Delden voor de aanleg van een veilig fietspad, waarvoor bomen moeten wijken”. Argumenten Van Ittersum vindt dat de kwestie te veel op de spits is gedreven. ”Op een gegeven moment kregen argu-