Pagina 11 winter 2016

In de omgeving van Dieren bezitten Twickel en Natuurmonumenten allebei grote bosgebieden. Door delen te ruilen sluit het beheer beter aan bij het verschillende beleid van de eigenaren.

 

auteur

Albert Schimmelpenninck

Natuur

Wie de eigendomskaart van de Veluwezoom in de omgeving van Dieren bekijkt, ziet dat Twickel daar twee boscomplexen bezit: één complex ligt keurig tegen de kern van het landgoed, vlak bij de plaats Dieren.

Dit bosgebied is aangelegd in de tijd van de stadhouders en werd toen aangeduid als de Plantage. Omdat hier een schitterend lanenstelsel ligt rond de Carolinaberg hebben we het vaak over het Sterrenbos.

Het andere complex ligt op een inke afstand in de omgeving van

Laag Soeren. Dit gebied heet het Schaddenveld en bestaat eigenlijk uit twee stukken van ieder ruim 100 ha: het Voorste en het Achterste Schaddenveld. Natuurmonumenten is op de Veluwezoom verreweg de grootste terreineigenaar. Zowel de bossen tussen het Sterrenbos en de Schaddenvelden als de omgeving van de Schaddenvelden zijn van Natuurmonumenten.
Twickel en Natuurmonumenten hebben in veel opzichten een andere visie op het beheer van deze bosgebieden. Twickel wil het bos zo goed mogelijk
in stand houden en hecht aan een goede balans tussen cultuurhistorie, wildbeheer, houtproductie en recreatie. Natuurmonumenten streeft op de Veluwezoom naar een nagenoeg natuurlijk landschap waarbij de mens

zo min mogelijk ingrijpt. ‘Grote grazers’ moeten grote delen van het terrein open houden.
Ieder zijn (beheer)vrijheid maar aan

de randen van de gebieden kan dit problemen geven omdat dieren zich nu eenmaal niet aan eigendomsgrenzen houden. Dit is dan ook de belangrijkste reden om een ruiling aan te gaan waarbij de Schaddenvelden overgaan naar Natuurmonumenten en een ongeveer even groot bosgebied grenzend aan het Sterrenbos naar Twickel gaat.

De voorbereidingen zijn nu zover dat
de ruilakte rond de jaarwisseling kan worden getekend. In een volgend nummer van het Twickelblad zal meer te lezen zijn over deze omvangrijke ruiling.

 

Huidig grondbezit Twickel Hof te Dieren.

toekomstig grondbezit Twickel Hof te Dieren.