pagina 11 winter 2008

Jong geleerd, oud gedaan… Hij werd geboren in de schaduw van de Hof te Dieren in de ‘Hoeve achter de moestuin Vader was pachter van deze ‘Hoeve’ en als kind genoot hij, samen met zijn vriendjes, van de natuur aan de rand van de Veluwezoom. Hij is een kind van de ‘Hof’. Op 30januari 2009 zal hij 6$jaar worden. Een gesprek met de bevlogen Jlora-en faunabeheerder en toezichthouder Jan Holtslag over zijn leven en werken in dienst van de stichting Twickel. Op 30 januari 1944 werd Jan geboren in de ‘Hoeve achter de moestuin’ als zoon van de pachter van deze boerderij. Tijdens zijn schooltijd hielp hij vader als enig kind regel- matig in het boerenbedrijfen leerde al vroeg van vader, maar 00k van moeder, het wel en wee van het boerenleven. De uitspraak ‘jong geleerd oud gedaan’ slaat zeker op Jan. De liefde voor de natuur in al haar vormen deed hij intens op in de naburige bossen aan de rand van de Veluwezoom. Ik kan ze wel dromen: ‘het Ellekomse bos, het Dierense bos, de Essop en natuurlijk de bekende onzalige bossen”. Dit areaal maakt thans deel uit van het Nationale Park Veluwezoom. Toen vader in 1960 overleed kreeg zijn onbekommerde leven een ingrijpende wen ­ ding. Op 16-jarige leeftijd ging hij, samen met moeder, de boerderij bestieren. In de omgeving waren toen nog een groot aantal kleine pachtboeren met zo’n vijf koeien, die graasden op de gemeenschappelijke weiden rond Dieren. Het melken van het vee deden de boeren zelf maar het ‘inscharen,’ het vee in de gemeenschappelijke weiden brengen, behoorde tot Twickel en werd gedaan door de jonge boer Jan. In de wintermaanden werden de werkzaamheden verplaatst naar de bossen. Bomen werden gekapt en de stammen werden op een platte wagen vervoerd naar zaagbaas Spenkelink van Twickels houtzaagmolen achter hotel Carelshaven in Delden. Liefde op het ‘Hof’ In 1959 kwam het gezin Van Maanen naar de Hofte Dieren. Het hoofd van het gezin verruilde toen de baan van jachtopziener bij de familie Van Heek op landgoed Stroot in Twekkelo onder Enschede voor de functie van boswachter op de Hofte Dieren. Met het gezin kwam 00k dochterToos mee. Zij plantte in de wintermaanden, als het weer het toeliet, al boompjes met de toenmalige bosarbeiders. Boer Jan en Toos trokken veel met elkaar op en achter de muren van de ‘Hof bloeide de liefde op. Het jonge stel gaf elkaar het jawoord op 25 juni 1970. In dienst van Twickel Ondertussen boerde Jan goed met onge- veer 48 melkkoeien met daarnaast akker- bouw op de 40 hectare grond rond zijn pachtboerderij. Toch kwamen er in 1975 sta- pelwolkjes boven zijn boerenbedrijf. Om te overleven zou hij moeten investeren. Ondertussen deed hij 00k al het nodige veldwerk ten dienste van Twickel op de ‘Hof. Toen in 1980 de functie van bosarbei- dervrijkwam twijfelde hij geen moment en nam deze baan, na overleg met echtgenote Toos, met beide handen aan. Jan maakte van zijn hobby zijn werk. Na een tijdje werd hij, naast bosarbeider, 00k jachtopziener voor halve dagen in het circa 1000 hectare grote gebied van de ‘Hof. Druiven, een schilderij en afscheid Op het einde van ons gesprek vertelde Jan nog: “De Barones kreeg op haar verjaardag altijd een kistje met druiven, verpakt in houtwol, die achter de tuinmuren van de Hof te Dieren waren geteeld. De Barones was dol op druiven”. Ook liet hij mij op de valreep een schilderij zien met de ‘Hoeve’ nog als boerderij. Het werd in de oorlog geschilderd door Bob Haak, een zwager van de vroegere voorzit- tervan Twickel, de heer B. van Heek. Bob was in de oorlog ondergedoken bij een 00m en tante van Jan in Drempt. Helmig Kleerebezem Jan met het schilderij van de ‘Hoeve’ in de oorlog toen het nog een boerderij was.