pagina 11 winter 2003

Jaarbijeenkomst een kookgroep ontstaan, die producten in de kasteelkeu- ken maakt voor de landgoedwinkel. Om overzicht te houden over de verschillende werk- zaamheden, maken we met alle vrijwilligers een vrijwilli- gersovereenkomst, waarop zij zich in het seizoen verbin- den voor een dagdeel per week. Dit zijn de zogenaamde ‘vaste vrijwilligers’. Daamaast kennen we ook de ‘oproepvrijwilligers’, die ons bijstaan tijdens extra open- stellingen. En als laatste hebben we sinds een jaar zelfs een groepje met ‘gepensioneerde vrijwilligers’, die net als in het bedrijfsleven hun werk niet helemaal los kunnen laten. Eenmaal per jaar organiseren we een jaarbijeenkomst, waarop we wat meer serieuze zaken met elkaar bespreken, zoals bijvoorbeeld de samenstelling van de vrijwilligers- commissie. Er is dan ook een financieel verhaal, we kijken even terug op het afgelopen jaar en lopen vooruit op het jaar dat komen gaat. Iedereen krijgt dan ook de gelegen- heid om te zeggen wat hij op z n hart heeft, maar het wordt toch ook altijd een gezellige avond, waarop je elkaar weer even spreekt. Dit was een kijkje achter de schermen over de organisa- tie van de vele vrijwilligers-werkzaamheden op de buiten- plaats waarbij meer dan honderd mensen betrokken zijn. In de afgelopen zomer heeft de KRO televisie onze vrij ­ willigers al in het zonnetje gezet met een half uur durende film. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het voor de buitenplaats is om zoveel bezoekers te kunnen laten mee genieten van een uniek cultured erfgoed als Twickel. Dit is niet mogelijk zonder de inzet van de vrij ­ willigers. Hun enthousiasme is hartverwarmend. Jet Worst-Schadd De vrijwilligers verkopen hun producten uit de moestuin. Foto’s: H.G. Worst-Schadd.