pagina 11 najaar 2009

Nieuwe tuinschuur voor het Hof te Dieren Nog dit najaar krijgt “wijn- gaardenier" Youp Cretier de beschikking over een functio ­ ned bedrijfsgebouw binnen de muren van de vroegere moes ­ tuin van het Hof te Dieren. Het wordt een fors bouwwerk dat enige gelijkenis zal krijgen met de nieuu/e landgoedwinkel van Twickel. Sinds 2004 pacht Youp Cretier een prach- tig gelegen stuk grond van 2 ha groot, vlak bij de plek waartot 1945 het hoofdgebouw van het Hofte Dieren stond. In de afgelo- pen jaren heeft Youp hier met zijn vrouw een prachtige wijngaard aangelegd. Samen met een vaste plantenkwekerij geven zij de vroegere moestuin een zeer passende functie. De druiven van het Hofte Dieren hadden zo’n goede naam dat de vroegere bewoners van Twickel ze speciaal per trein naar Delden lieten overkomen. Al snel na de komst van de wijngaard deed zich echter het gemis aan een be- hoorlijk onderkomen voelen. Er is ruimte nodig voor het verwerken van de druiven en de productie van wijn maar 00k voor het opbergen van machines. De Cretiers ontvangen veel groepen waarvoor zij een rondleiding en wijnproeverijen organi- seren. Daarvoor is een ontvangstruimte eigenlijk onontbeerlijk. Tot nu toe moes- ten zij zich behelpen met een gei seerd terras en een zeecontainer, niet erg passend in een voormalige moestuin. Om alles goed onder te brengen is een fors gebouw van dertig bij tien meter noodzakelijk. Het is een hele opgave om zoiets in een historische en zwaar be- schermde omgevingte bouwen. In goede samenwerking met landschapsarchitect Michael van Cessel en het Bureau voor Harmonische Architectuur te Voorston- den is uiteindelijk het plan ontwikkeld dat nu in uitvoering is. Gelukkig konden 00k de gemeente en de nodige advies- instanties zich in dit ontwerp vinden. De nieuwe tuinschuur -of beter “wijn- schuur”- heeft een historische tegenhan- ger. Al zeker drie eeuwen staat aan de andere kant van de moestuin het Bombergse Huis. Dit gebouw van een De nieuwe tuinschuur in aanbouw, links het huidige terras. vergelijkbare grootte is vijftien jaar geleden verbouwd tot woonhuis van de bekende tuindeskundige Romke van der Kaa. De tuinschuur krijgt een sobere uitvoe ­ ring met houten gevels en een pannen dak. Alleen de ontvangstruimte krijgt ramen. Buiten de openingstijden kunnen alle ramen en deuren gesloten worden met luiken. Youp Cretier hoopt dat de wijnschuur net op tijd gereed is om de komende oogst te kunnen verwerken. Albert Schimmelpenninck Voor de 66n is vakantie lekker lang lang luieren, de ander steekt liever de handen uit de mouwen. De VrijBuitens, de voormalige landgoedkampen van de ANWB, combineren beide. In een weiland aan de Twickelerlaan sloegen afgelopen zomer 38 deelnemers hun tenten op. Ochtends werd er geholpen in de moestuin, de rest van de dag was er tijd voor ontspan- ning. “Het is de combinatie van vrij kamperen, Het groepsgevoel en hetwerken in de natuur die mensen aantrekt”, zegt coordinator Marco van Gessel. Dit jaar hadden ze hun handen vol aan het ontmantelen van de uit 1890 daterende kassen, die worden gerestaureerd. Onder begeleiding van de vaste tuinmedewerkers van Twickel zijn de betonnen muren en vloeren verwijderd. Voor wie dit werk te zwaar was, ging met een schoffel het onkruid in de moestuin te lijf.