pagina 11 lente 1992

Tafelschema voor het bezoek van koningin Wilhelmina. Verklaring: Diner voor: Mevr. Singendonck, Care! (J.D.C. van Heeckeren van Twickel), de Koningin, ”ik ” (M.C. van Wassenaer Obdam), Mevr. v. Estorff en Hr. Singendonck. Gerechten: Ossehaas, Gebak, Vol an vent, … in gelij, Groente, Geconfijte moriljes, Kalfsborst, Blanc manger, Pastijtjes, Hoenders, Groente, Duiven?, Meloen, Compote, Soep in zilveren kom met voet. Verder: Bloemenvazen, mandjes met vruchten (de dubbele kringen), schoteltjes met dessert (de enkele kringen). Hij had een ere-escorte willen opstellen bij de bin- nenkomst in Delden vanuit de richting Goor. Burgemeester niet welkom Hij koelt zijn razernij door een bode naar het kasteel te sturen met de mededeling, dat hij die avond niet op het diner zal komen. Dit komt de commissaris des konings, Jhr. Mr. Backer, ter ore. Deze neemt met de handelwijze van de burgemeester geen genoegen en gelast hem gewoon om zes uur op het kasteel te verschijnen. Maar Backer spreekt voor zijn beurt. De baron van Twickel is de gastheer, en die wil de burge ­ meester niet meer aan tafel zien. Het feest is er niet minder om. Er wordt gegeten van een gouden servies, en dit ontlokt de koning de op- merking, dat hij een dergelijk servies niet het zijne kan noemen. Ook in de bodenkamer is het feest. Ge- durende het hele bezoek blijft de tafel voor het perso- neel gevuld met heerlijke hammen en brood. ”Leve de koning” Buiten is de gehele Twickelerlaan versierd. In heel Delden was er geen touw meer te krijgen, zodat dit in allerijl uit Enschede moest worden aangerukt. Voor het kasteel staat een macht publiek, dat iedere keer als er door de ruiten iets van de koning te zien valt, onder leiding van de huismeester Willem Bitter een ”Leve de koning”!” aanheft. De volgende dag bezoekt de koning de stad Ensche ­ de. Op die dag is er ook een korte ceremonie in het park. De koning zal een eik gaan planten. Er is al een gat gegraven en de mest ligt erin. De parkbaas Klu- vers staat erbij. De koning richt het woord tot hem en vraagt wijzend op de mest: ”Is dit koeiestront?”. De gastheer wordt vereerd met een benoeming tot ridder in de Orde van de Gouden Leeuw van het huis Nassau. Op 1 mei beeindigt de koning zijn bezoek. Hij gaat voor tien dagen naar Parijs. De baron van Twickel vergezelt hem in zijn functie van kamerheer. Kort daarop wordt Enschede geteisterd door een hevige brand. Via de overal opgehangen feestversieringen heeft het vuur zich in de kortste tijd kunnen ver- spreiden. Koningin Sophie De laatste vorstelijke gast in de 19e eeuw is koningin Sophie. Op doorreis van Marienbad in Bohemen naar Den Haag verblijft zij drie dagen op Twickel. Deze ontvangst vindt plaats van 16 tot en met 18 juli in het jaar 1874. De ’’Twentsche Courant” volgt de gebeurtenissen op