pagina 11 herfst 2000

Twickclweten Weet u dat er behalve de 35 vaste medewerkers van Twickel, 75 vrijwilligers actief zijn in het huis, het koetshuis de moestuin en de theeschenkerij? Nadat mevrouw S. Grootenhuis en mevrouw D. Derkman enige jaren pionierswerk hadden verricht in een vrijwilligerscommissie voor de vrijwilligers in het huis, kwam er behoefte om ook te gaan samenwerken met de vrijwilligers van de tuin, moestuin en thee ­ schenkerij. Onderlinge contacten tussen deze verschil- lende vrijwilligersgroepen waren er nauwelijks. Om de betrokkenheid van de verschillende vrijwilligers te bevorderen stelde Chr. zu Castell voor een werkgroep samen te stellen waarin elke groep vrijwilligers een afgevaardigde heeft. Deze afgevaardigde moet goede contacten onderhouden met zijn achterban en treedt in de vergadering op als spreekbuis om de wensen en ini- tiatieven van zijn groep over te brengen. Tevens vertelt hij over de werkzaamheden, nieuwe ontwikkelingen of wederwaardigheden in zijn groep. Ook kan hij voor- stellen doen voor de aanschaf van vakliteratuur of bij- scholingscursussen. Bij deze vergaderingen zijn de conservator Jet Worst en het hoofd van de tuinen Hans Hondebrink als verte- genwoordigers van de Stichting Twickel aanwezig. Zij hebben beide de eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten en bezigheden van alle vrijwilligers in huis en tuinen. De initiatiefnemer van de werkgroep Chr. zu Castell is regelmatig aanwezig om de werkgroep te begeleiden en te inspireren. De werkgroep treedt op als vertegenwoordiger van alle vrijwilligers. Zij onderhoudt goede contacten met de medewerkers van Twickel en het stichtingsbestuur. De werkgroep organised! in overleg het jaarlijkse uit- stapje voor alle vrijwilligers. De zittingsperiode van een lid is twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging met een tweede termijn. Elke vrijwilliger, die meer dan drie jaar actief is, kan lid worden van de werkgroep. Vier tot vijf keer per jaar komen de leden bij elkaar. Verslagen van deze bijeenkomsten, nieuwe ideeen of bijzondere gebeurtenissen in huis of tuinen worden bij- eengebracht in de nieuwsbrief voor alle vrijwilligers (redactie B. Leyssius en Chr. zu Castell). De eerste vrijwilligerswerkgroep is als volgt samen- gesteld: Annie Schuurman namens de textielrestaura- tiegroep en de rondleiders in het huis; Barbara Leyssius namens de rondleiders in het huis, vrijwilligers voor stallen en rijtuigen, prenten en boeken; Ger Mikx namens de moestuin; Hannie Lock namens de thee ­ schenkerij en wiedploeg en Henk Tammes namens de rondleiders in de tuin. De werkgroep is al een paar keer bij elkaar gekomen. Met elkaar proberen wij de eventuele problemen op te lossen en nieuwe initiatieven te ontplooien. Het Twic- kelblad zal u regelmatig van de ontwikkelingen in de werkgroep op de hoogte houden. Barbara Leyssius Blauw in het groen Met vele zonnige dagen in het verschiet maakt het landgoed Twickel zich op om ook dit jaar weer vele bezoekers te ontvan- gen. Veel belangstelling is leuk, maar het brengt ook problemen met zich mee. Bosbaas Gert Jan Roelofs en toezichthouder Hans Spijkerman van Twickel zijn daarom met Hennie Florijn van de politie Delden om de tafel gaan zitten. Er moest iets gedaan worden. Op topdagen komen ongeveer 8000 tot 10.000 mensen naar Twickel. Auto worden verkeerd geparkeerd en loslopende honden komen buiten de daarvoor be- stemde gebieden. Ook voor de politie is dit een probleem. De oplossing werd gevonden in samenwerking bij het toezicht houden. Bij goed weer stappen Hans Spijkerman en een vrijwilli ­ ger van de Deldense politie op de fiets om een gezamenlijke ronde te maken. Het gaat er niet om zoveel mogelijk mensen te bekeuren, maar eerder om een wijze van opvoeding. Er wordt goed contact gelegd met het publiek en de aanvulling van groen met blauw komt goed over. Aafke Brunt De groene toezichthouder Hans Spijkerman, bosbaas Gert Jan Roelofs en politie agent Hennie Florijn. Foto: //. Holslag