pagina 11 herfst 1995

Aankondigingen chitect C.E.A. Petzold rekening hielden met het het plaat- sen van een nieuwe paardestal. Deze architect liet de oude timmerwerkplaats afbreken en bij de kasteelboerderij dat hij een geheel nieuw complex van gebouwen te realiseren, bestaande uit de schilderswerkplaats, timmer- en hout- plaats, wagenloods en paardestal. Toen Petzold in 1891 overleed was de paardeschuur nog niet gerealiseerd, maar hij zal wel de aanzet tot de bouw hebben gegeven. Het boven aangehaalde artikel over de kasteelboerderij geeft ook enige aanleiding om de bouw van de paarde ­ schuur de dateren in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw. Genoemd werd, dat er in 1875 vijf werk- paarden waren. In 1905 bleken dat er elf te zijn, waarvoor vermoedelijk een nieuwe stal nodig is geweest, omdat tevoren gesproken werd over een „erg klein bedrijf”. Voeg daarbij de omstandigheid dat er sinds 1892 aantekeningen werden gemaakt over de exploitatie. Het lijkt waarschijn- lijk dat het in gebruik nemen van grotere bijgebouwen aan ­ leiding heeft gegeven tot het opzetten van een boekhou- ding. De paardeschuur zal daarom waarschijnlijk einde 1892 of in 1893 zijn gebouwd. Expositie Het is al met al duidelijk dat het gebouw omstreeks 100 jaar oud moet zijn en het is inmiddels monumentaal van architectuur en uitstraling. Dat is de reden dat de stichting „Tiolia” de kans om in die paardeschuur een bloemen-manifestatie te arrangeren, met beide handen heeft aangegrepen. De stichting „Tilia” – dit betekent linde, de boom in de wapens van Stad en Ambt Delden – heeft tot doel het verwerven van middelen ter stimulering dan wel tot instandhouding van culturele evenementen in monumentale gebouwen in Stad en Ambt Delden. Die activiteiten worden met name uitgedragen door het organisren van herfsttooi-exposities, welke al eer- der te Delden werden gerealiseerd onder de motto’s „Klank en Kleur” en „Dier in Beeld”. 1 « jf & i* 1 i f ■ , . J. 4 De paarden werden ook verzorgd door Albert ter Boo. Foto: M.A.M.A. van Heeckeren van Wassenaer, ca. 1940. Water en waterhuishouding op en rond Twickel Op zaterdag 14 oktober stellen IVN en Vereniging Vrienden van Twickel U in de gelegenheid nader kennis te maken met diverse aspekten van de waterhuishouding op en rond Twickel. Daartoe zal de heer Ir. D. Klevering ons begeleiden tijdens een fietstocht van 30-40 km. De waterhuishouding op Twickel is ingewikkeld. Het gebied wordt doorsneden door diverse beken, waaraan in de loop der tijden door de mens veel is veranderd. En die voortdurende stroom van aanpassingen en veranderende ideeen gaat nog steeds door. Zo zullen we de Twickeler- schipvaart bezoeken, de Boven-Regge, de Hagmolenbeek en mogelijk ook de Oelerbeek. Kunstwerken als een over- stort, sloten, watergangen en bergingsvijvers passen in dit beeld van het totale waterbeheer. Maar ook de watertoren, de Noordmolen en de ijsbaan hebben of hadden functies die in dit totaal-overzicht aan de orde zullen komen. Het is duidelijk, dat om dit alles te kunnen omvatten, we een flink deel van de dag nodig zullen hebben. U wordt dan ook ver- zocht een lunchpakket mee te brengen en Uw kleding aan te passen aan een lekker dagje buiten, uiteraard afhankelijk van het weer. De deelname aan deze dag is kosteloos. We vertrekken om 09.30 uur. Cursus De Stichting Kunst & Cultuur Overijssel organiseert samen met de Museumboerderij De Wendezoele en IVN Delden een cursus onder de titel: Leven met de Overijsselse Natuur in de seizoenen. In deze cursus krijgt U de gelegenheid de seizoenen ten voile te beleven. Elke cursusdag staat in het teken van een bepaald seizoen. In het ochtendgedeelte wordt aan de hand van verhalen, legendes, volksgebruiken, filmfragmenten, poezie en historische gegevens een beeld geschetst van de vroegere beleving van de seizoenen. Het ochtendprogram- ma wordt afgesloten met een maaltijd, die in het teken staat van het desbetreffende seizoen. ’s Middags zijn er bege- leide wandelingen over het landgoed Twickel. Tijdens deze wandelingen ondergaat U de sfeer die de verschillen- de seizoenen oproepen in veld en bos. De cursus vindt plaats in museumboerderij De Wendezoele, Twickelerlaan 14, Ambt Delden van 10.00 – 16.00 uur op de zaterdagen 14 oktober (herfst), 13 januari (winter), 13 april (lente) en 22 juni (zomer). De kosten van de totale cursus bedragen f 160,- (inch lunch, koffie en thee). De cursusdagen zijn ook afzonderlijk te volgen voor f 50,- per dag). Voor meer informatie en opgave kunt U terecht bij de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel, tel. 038 – 537527.