pagina 11 herfst 1991 tijdschrift

Vorsten bezoeken Twickel Koning George I overlijdt na eten van meloenen op Twickel Op 14 September 1714 vertrekt een escorte van 25 paar- den van Delden naar Markelo. De stoet begeleidt keur- vorst George Ludwig van Hannover, die op doorreis naar Londen een bezoek heeft gebracht aan kasteel Twickel. Op de 20e oktober daaraanvolgend wordt Georg Ludwig in de Westminster Abbey gekroond als George the first, koning van Groot Brittannie en Ierland. Dertien jaar later wordt Twickel nogmaals aange- daan. Nu in omgekeerde richting. Koning George is op weg van Londen naar Hannover. Op het kasteel wacht hem graaf Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam. De gastheer heeft gezorgd voor een vorstelijk onthaal en met name voor een kolossaal banket. De koning weet de ontvangst op z’n waarde te schatten. Hij doet de overvloedige maaltijd alle eer aan. Vooral de watermeloenen vallen in de smaak. De koning eet er zoveel van, dat zijn gevolg hem aanraadt die nacht op Twickel over te blijven. Maar daar wil George I niets van weten. Brief Na enkele uren rust voor het verwisselen van de paar- den gaat de reis verder richting grens. De stoet is nau- welijks op weg als in het rijtuig van de koning een noodlottige brief naar binnen wordt geworpen. Het bericht brengt de verschrikkelijke voorspelling in herinnering van zijn overleden gemalin Sophie Doro ­ thea. Volgens deze zal de koning haar binnen een jaar en een dag na haar dood voor Gods gerecht ont- moeten. Of het nu de brief is, het avondmaal met de vele me ­ loenen, of een combinatie van beide weet niemand, maar kort na het vertrek uit Delden wordt de koning onwel. Een beroerte overvalt hem. Het gevolg wil de reis onderbreken, maar de koning, die gedeeltelijk is hersteld, weigert beslist. ’’Naar Os- nabriick, naar Osnabriick”, roept hij. De zwepen gaan over de paarden en na een reis in voile galop wordt ’s nachts Osnabriick bereikt. George Louis, keurvorst van Hannover en koning van Groot Brittannie, geboren te Hannover 1660 en overleden te Osnabriick 1727. Zoon van Sophia, keurvorstin van Hannover en kleinzoon van de En- gelse koning James 1. Sedert 1698 keurvorst van Hannover. Werd in 1714 gekroond als koning George I van Engeland om de troonsbestijging van de katholieke Stuarts te vermijden. Hij bleef volkomen Duitser en leerde nooit de En- gelse taal. Op verdenking van overigens niet bewezen overspel Het hij zijn echtgenote Sophie Dorothea in Hanno ­ ver gevangen zetten… komt niet meer tot bewustzijn. Korte tijd later blaast hij de laatste adem uit. Op Twickel is er een kamer, die door zijn naam nog steeds aan het bezoek herinnert. Het is de op de bene- denverdieping gelegen ’’Koningskamer”, waar de koning, volgens overlevering, zou hebben uitgerust na het nuttigen van de maaltijd met de meloenen. Kamer ’s Konings broer, de prins-bisschop van Osnabriick, snelt de stoet tegemoet. De koning geeft geen tekenen van herkenning. Hij wordt het bisschoppelijk paleis binnengedragen, krijgt medicijnen toegediend, maar A.J. Brunt Bron: Huisarchief Twickel, inv.nrs. 2911 en 2912.