pagina 10 zomer 2012

tentoongesteld: Herman van der Worp Cezocht en schilderijen In September wordt op twee locaties in Delden een overzichtstentoonstelling met werken van de kunstschilder Herman van der Worp (1849-1941) georganiseerd. Hij bracht een groot deeI van zijn leven door op landgoed Twickel. Cert Banis beschrijft namens de organiserende Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente de karakteristieke schilder. Herman van der Worp werd in 1976 in een artikel in de Twentsche Courant nog be- stempeld als “een zonderlinge figuur”. Veel meer werd er over hem niet vermeld. Onze stichting heeft de afgelopen tijd meer informatie vergaard over Hermannus Wilhelm van der Worp. Dit schept een evenwichtiger beeld van de man die op 9 januari 1849 in Zutphen werd geboren in een gezin met n zusters en broers. Vader Willem was tekenleraar aan de HBS te Zutphen en had een artistieke opleiding genoten in Antwerpen. Herman werd al jonge leeftijd zelfstandig fotograaf in Zutphen; een beroep dat hij tot 1893 zal blijven uitoefenen. Hij was bekend om het vergroten van portretten. In het Stedelijk Museum van Zutphen en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag zijn vele portretten en stadsgezichten van hem te bewonderen. Hermans oudste werk als kunstschilder stamt van rond 1875. I n het Stedelijk Museum van Zutphen hangt een werk uit 1878 genaamd: ‘ Cezichtop Zutphen’. Hier zijn al de warme kleurtinten te herkennen die hij 00k in veel van zijn herfsttaferelen heeft gebruikt. Jarenlang combineerde hij fotografie met schilderen totdat hij net voor de eeuwwisseling de camera aan de wilgen hing. Via aquarellen, houtskool, pastel en vooral olieverf drukte hij op een kunstzinnige manier uit hoe hij zijn omgeving zag. Zijn ervaring als fotograaf was hierop van invloed. Hij keek als het ware door de lens naar de natuur en de omgeving en wist precies die uitsnede vast te leggen waar het om ging. Delden Van der Worp was al 57 jaar toen hij – om ons onbekende reden – verhuisde naar Delden. In September 1904 had hij eerst nog even gelogeerd in Hotel de Zwaan, vermoedelijk om de omgeving te verken- nen. Rond 1906 besloot hij zijn intrek te nemen in Hotel Carelshaven. Tot zijn ziekte in 1939 genoot hij daar voor 40 gulden per week kost en inwoning. ‘Zijn’ kamer 28, net onder het dak van het hotel, is inclusief stalen bed nog in de oude staat te bewon ­ deren. In 1907 maakte hij kennis met de baron. Volgens mevrouw Dubbelink- Hengelveld (dochter van de toenmalige bouwopzichter Hengelveld van Twickel) heeft de baron Herman van der Worp in het bos tegenover Carelshaven ontmoet, waarbij de baron gezegd moet hebben: ‘Ik bouw voor u een atelier’. En hij hield woord. Aan de Zaagmolenweg, op loopaf- stand van Carelshaven, werd speciaal voor Van der Worp een atelier gebouwd. Vanaf 1 mei 1908 tot 1940 betaalde Herman hier- voor jaarlijks 30 gulden pacht; een bedrag dat nooit verhoogd is tijdens zijn leven. Driewieler Cetooid met een lange baard bewoog Herman zich op een opvallende manier in en rond Delden; op een driewieler. Op die Herman van der Worp.